Ved skoler i Skien har foreldre til elever med muslimsk bakgrunn gitt melding om at deres døtre ikke kan ha svømmeopplæring sammen med gutter, eller ha mannlig lærer i faget. Foreldrene krever i stedet opplæring i rene jentegrupper og med kvinnelig lærer.

– Rektorer ved flere skoler hvor det er en stor andel muslimske barn, forteller om et økende krav om kjønnsdeling i svømmeundervisningen, sier kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten.

Hun fortsetter:

– Kravet kommer fra foreldre som synes dette er et problem for døtrene sine. Det er også muslimske foreldre som ikke oppfatter dette som noe problem. Men det er altså et økende antall som mener det er et problem. Dette er en problemstilling som jeg jevnlig får tilbakemelding om fra rektorene.

I slike saker har Gjelten rådet skolene til å kontakte en av imamene i Skien.

– Han er flink til å fortelle foreldre om norske forhold og skolens regler, men det er ikke alle foreldre som lytter til ham.

KVINNEMANGEL

Oppvekstsjefen mener kravet om jentegrupper med kvinnelig lærer er en utfordring for skoleier Skien kommune. Siden det ikke er sikkert at kommunen har nok kvinnelige lærere med nødvendig kompetanse, dersom de skal tilfredsstille denne type krav.

– Nei, jeg vet ikke om vi har kapasitet til å innfri disse kravene. Det er mulig det er flest mannlige lærere med denne kompetansen i Skien, sier Gjelten.

Hun sier også at hallkapasiteten i kommunen utnyttes maksimalt på dagtid for å gi svømmeundervisning, og det derfor kan bli vanskelig å opprette flere grupper.

Gjelten påpeker videre at skolene i dag forsøker å tilrettelegge på best mulig måte.

Det skjer ved at berørte elever kan dusje før de andre elevene, eller bruke lukkede avkledningsrom. Elevene kan også benytte badedrakter som dekker hele kroppen

VURDERER LOVLIGHET

Kommunalsjefen har nå sendt et brev til Fylkesmannen, hvor hun ber om en juridisk vurdering av kjønnsdelt undervisning.

– Det er vanskelig å vite om elevene har krav på slik tilrettelegging. Jeg vil finne ut hva vi har lov til rent juridisk, og så får vi innrette oss etter det.

– Elever kan få fritak i religion- og livssynsundervisng om de opplever den som krenkende eller støtende. Men om dette kan trekkes videre til kroppsøving, vet jeg ikke, sier Gjelten.

Hun ber også Fylkesmannen vurdere om man kan forlange kjønnsdelte grupper og kvinnelig lærer med begrunnelse i krav om tilpasset opplæring.

– I så fall må vi nok ansette flere kvinnelige lærere med kompetanse i svømmeopplæring, sier kommunalsjefen.

– Saken ligger nå til behandling hos våre jurister, sier underdirektør Jan Furumo i utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen. Men han fastslår at religion eller livssyn ikke gir noen rett til fritak fra svømmeundervisning.

– Svømmeundervisning er obligatorisk. Man kan be om fritak, men i utgangspunktet skal man ikke få fritak for denne undervisningen på grunn av religion eller livssyn. Det med kjønnsdelte grupper og kvinnelige lærere må juristene se nærmere på, sier Furumo.