Gerd Andersen, leder av eldrerådet i Skien kommune, uttaler det.

Hun og resten av rådet ble for kort tid siden informert av Live Eide, koordinator for «Et aldersvennlig Skien», om befolkningens digitale ferdigheter.

– Vi i eldrerådet er fornøyd med innsikten vi fikk, sier Andersen, – men vi er altså opptatt av at kommunen også evner å kommunisere på andre måter enn ved hjelp av datamaskiner og digitale system; en kan ikke vente at folk på 80–90 år skal løpe av gårde for å skaffe seg dyrt utstyr og lære seg å bruke det etter alle kunstens regler.

Oppgir manglende behov

Av informasjonen til Eide går det fram at 600 000 nordmenn regnes som ikke-digitale brukere eller har svake digitale ferdigheter. Basert på at Skien utgjør om lag én prosent av befolkningen, er tallet her 6000. For Telemark samlet vil det da kunne dreie seg om 18 000 innbyggere.

Det som påvirker lave digitale ferdigheter er høy alder, lavt utdanningsnivå og inntekt, bor mindre sentralt, svak tilknytning til arbeid/utdanning og funksjonsnedsettelser.

De tre hovedårsaker til at eldre (seniorer) ikke bruker Internett er «har ikke behov/interesse», «mangler kompetanse» og «andre utfører oppgaver på Internett for meg».

Bibliotek og bydelshus

Til TA forteller Eide at kommunen er opptatt av å betjene de ikke-digitale med analoge alternativ og at dette er en del av tjenestetilbudet. På samme tid tilbyr kommunen digital opplæring.

Muligheter for ikke-digitale knyttet til kommunen er servicesenteret, biblioteket, bydelshus – her kan de få bistand; på biblioteket er det hver fredag «drop-in» med «praktisk hjelp med det digitale».

Når det gjelder ytelser kan søknadene også gjøres på papir eller med fullmektig.

– Så kommunen anser ikke de som sliter med det digitale som en pest og en plage?

– Nei, vi forholder oss til realitetene og gjør det beste vi kan for å komme med relevante tilbud for den enkelte innbygger, digital eller ikke-digital.