Informasjonen går fram av et brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Telemark fylkeskommune. Men selve søknaden er det Statnett som står bak.

Langs jernbanen

Den nye søknaden henger sammen med oppgraderingen og fornyelsen av Rød transformatorstasjon som det ble søkt om i mai dette året, da var det på tale å oppgradere en traktorvei. Dette er frafalt og ønsket er å etablere veien langs jernbanen.

En eiendom er berørt, og Statnett ber om få en ekspropriasjon.

Svingradius

Det heter i søknaden at en transformatortransport har behov for en stor svingradius og vil benytte mer areal enn dagens traktorvei. "Veibredden vil være 5 meter, og opp mot 9 meter i svingene".

Hovedsakelig skal veien benyttes til tyngre transport og transformatortransport. "I driftsfasen vil veien kunne stenges med bom i begge ender."

En biologisk kartlegging av det aktuelle området er gjort denne høsten, og det skal ikke være registrert rødlistearter, prioriterte arter eller utvalgte naturtyper.