Tommy Fjellstad, styremedlem i Kilebygda lokalutvalg, sier det. Kilebygda lokalutvalg har som de andre lokalutvalgene fått denne saken på bordet: "Oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften i Skien".

Rådmannens innstilling er:

1. Det innføres et forbud mot privat oppskytning av fyrverkeri på nyttårsaften i Skien kommune.

2. Privat oppskytning på andre typer arrangementer kan fortsatt søkes om.

3. Skien kommune forplikter seg til oppskytning av et felles fyrverkeri i sentrum ved midnatt, nyttårsaften.

Saken kom opp i fjor i Skien kommune, men det ble for nært årsskiftet og saken ble utsatt til 2020.

Ser argumenter for og i mot

Fjellstad presiserer at saken ikke er behandlet i lokalutvalget, så han uttaler seg på egne vegne:

- Det er klart dette vil bli heftig diskutert i styret. Argumenter for forbud er til stede. På samme tid virker kommunen vel hissig på grøten. For flere i Kilebygda vil det være fint å få sende opp fyrverkeri på nyttårsaften.

- Men dere kan ta turen til Skien sentrum på nyttårsaften?

- Det tror jeg neppe det blir aktuelt for de fleste, og i alle fall ikke for meg.

Skadene teller

Arnulf Melgård i Klyve lokalutvalg ser annerledes på det:

- Det er mange som fortsatt får øyeskader på grunn av feiringen nyttårsaften. Hvis kommunen velger flere oppskytningsplasser tror jeg befolkningen på Klyve vil bli fornøyd - og gå med på forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri.

Utenfor politivedtekten

Politiet har uttalt seg og et dokument ved politioverbetjent/politifaglig lederstøtte Stine Benjaminsen Nygård foreligger. Hun opplyser blant annet "at et eventuelt forbud mot 'privat' rakettoppskyting i en kommune er noe som faller utenfor politivedtekten". Men hun peker på forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, paragraf 2-10A:

"Fullmakt for kommunen til å fastsette regionale begrensninger i bruk av fyrverkeri.

Etter en risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale forbudssoner i kommunen."

Et flertall ønsker forbud

Rådmannen viser på sin side til en borgerundersøkelse der 500 personer over 18 år er spurt om det er riktig med privat fyrverkeriforbud, 69 prosent av de spurte svarte ja.

Hvis det blir forbud er kommunen altså innstilt på å kompensere "med oppskytning i Skien sentrum ved midnatt, nyttårsaften".

Rådmannen medgir "at det kan føre til lang reisevei for noen innbyggere" og mener at Åfoss, Melum, Skotfoss og Valebø bør holdes utenfor et forbud.

En felles kommunal oppskyting er beregnet til å koste nær 100 000 kroner per år, vakthold inngår i dette.