Dermed vil spørsmålet igjen, i neste uke, formelt bli om kommunen skal si ja til en konsevensutredning om hybridkraft, en kombinasjon av vindkraft og solkraft.

I november bestemte flertallet i kommunestyret seg for å støtte et forslag om at saken utgår. Men formelt kan ikke dette være endelig.

- Vil legges død

- Men innbyggerne kan bare ta det med ro. Problemstillingen er ikke relevant lenger fordi grunneieren har trukket seg, sier Dag Jøran Myrvang (Arbeiderpartiet). - Jeg vil tro saken nå formelt vil legges død av kommunestyret.

- Men hva synes du egentlig om at saken kommer opp på nytt?

- Jeg sa selv i forrige møte at det ikke var mulig å ta saken av kartet jfr. kommuneloven. Det ble ikke tatt hensyn til. Slik jeg ser det er det uheldig at vi får en sak opp igjen som i prinsippet skulle ha vært ferdigbehandlet.

- Når vi har slike problemstillinger under et møte, må vi ta oss til å sjekke ut ting, ikke bare kjøre på.

En utsettelse

Statsforvalteren uttrykker blant annet dette i en e-post til kommunedirektøren:

- Det er ikke adgang for kommunestyret til å trekke en sak permanent fra sakslisten. Mitt svar må derfor knyttes til at man trekker saken fra sakslisten til dette møtet eller sagt med andre ord at behandlingen av saken utsettes i medhold av kommuneloven § 11-3 fjerde ledd.

Dette fjerde ledd er for øvrig slik:

"Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte sakslisten."

Har sagt nei allerede

Selve spørsmål om vindturbiner eller ikke, skapte i forrige måned et voldsomt engasjement i Siljan.

Men Myrvang påpeker at politikerne allerede i juni 2019 - i forbindelse med en høringsuttalelse - sa nei til vindkraft.