Ordfører i Nissedal kommune, Halvor Homme (AP), planlegger å bygge et steinbrudd på eiendommen sin i dalsida mot Heimdal.

Det har ført til reaksjoner fra innbyggerne i kommunen, og tidligere i år ble det sendt inn et protestskriv som TA fikk innsyn i og omtalte i august. Ole A. Ramlet er en av forfatterne bak protestskrivet og fortalte til TA at de undrer seg over hvordan de oppfatter at saken har gått under radaren.

– Dette kom som et sjokk på innbyggerne her, og det ble umiddelbart etablert en gruppe som forfatta et skriv mot etableringa av Homme steinbrudd. Skrivet ble sendt ut til alle berørte i Heimdal for gjennomlesing og eventuell tilbakemelding før vi tok kontakt igjen for å samle inn underskrifter mot tiltaket, har han tidligere fortalt til TA.

Homme sier til TA at han ikke ønsker å gi noen nye kommentarer om saken.

Dobbeltstemme avgjorde

Da saken var oppe i formannskapet foreslo Ian Parry-Jones (SP) at framlegget til detaljreguleringsplanen ikke skulle bli lagt ut til offentlig ettersyn og at kommunen skulle dekke tiltakshaver sine kostnader ved utarbeiding av planen.

Homme ba om å få sin habilitet vurdert og ble enstemmig funnet inhabil i saken. Med Kristine Sandall (H), varaordfører i Nissedal kommune, sin dobbeltstemme ble det vedtatt å legge forslaget til detaljreguleringsplanen for Homme Massetak ut på offentlig ettersyn.

Parry-Jones ønsker ikke å kommentere saken ytterligere nå.

– Jeg respekterer det flertallsvedtaket som er gjort og venter til høringsrunden er over, sier han.

Varsler nye protester

Ramlet forteller til TA at de kommer til å jobbe hardt mot planene.

– Vi kommer til å komme sammen igjen, denne gruppa som har jobbet med det, og samtaler med andre utenfor gruppa, og kommer til å sende inn en uttalelse til kommunen innen fristen, sier han.

Reguleringsplanen ligger til offentlig ettersyn på kommunehuset i tidsrommet 23. desember til 15. februar 2022.