- Et svært møysommelig og vanskelig, og ikke minst krevende arbeid, fastslår Nina Jensen fra WWF (søster til ikke ukjente partileder Siv Jensen). Nina Jensen har hovedansvaret for den omfattende strandsaneringen på svært så sårbare Stråholmen, en holme som er et svært viktig område med hensyn til sjøfugl.

I strandkanten i fuglereservatet ligger et tykt, beksvart oljelag. Et langt belte med rullestein er tilgriset av olje, så her er det snakk om å snu nesten hver enste stein. Det ser kort og godt grufullt ut i denne naturperlen.

- Rullestein og olje er en dårlig kombinasjon og et svært krevende arbeid. Det vil ta tid før vi kan si oss ferdig med oppryddingen her, men nå er vi i hvert fall i gang, sier Jensen.

- STOR KOMPETANSE

Nina Jensen er utvilsomt en person med stor kompetanse på strandsanering etter oljeutslipp, noe som kom til uttrykk fra flere hold, blant annet fra miljøvernminister Erik Solheim, som i går tok oppryddingsarbeidet etter «Full City»s forlis nærmere i øyesyn. Ministeren var imponert over den innsatsen frivillige gjør på Stråholmen sammen med mannskaper fra heimevernet.

- I katastrofer som dette er vi helt avhengige av et konstruktivt samarbeid mellom det offentlige og frivillige, sa minister.

Mange av de faglige frivillige som nå jobber på Stråholmen, kommer langveis ifra.

- Frivillige står i kø for å komme til Langesund, vi har per nå en liste på omkring 100 personer som ønsker å delta. I første omgang et det frivillige som har gjennomgått kurs i strandsanering, forteller rådgiver Tor Christian Sletner i WWF.

- KOM FOR SENT I GANG

Avdelingsingeniør Morten Johannessen hos Fylkesmannen i Telemark er en av dem om mener at Kystverket kom altfor sent i gang med utlegging av lenser rundt Stråholmen.

- Allerede fredag ga vi aksjonsledelsen beskjed om at det var fare for at oljen ville nå strendene både på Stråholmen og Jomfruland. Dessverre ble det ikke foretatt noe før miljøkatastrofen var et faktum i dette så sårbare området. Nå er heldigvis lensene på plass og oppryddingsarbeidet startet, sier Johannessen.

I dag vil man trolig også starte arbeidet med strandsanering på Jomfruland.

Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland, har også vært svært kritisk til at det har tatt lang tid før lenser ble lagt ut og oppryddingsarbeidet kom i gang.

- Nå fungere det tilfredsstillende, sier Hegland.