– Når kommunereformen blir gjennomført så vil fylkeskommunen som vi kjenner den i dag bli for liten. Det vil også bli overført oppgaver fra fylkeskommunen til kommunene, da er det lite igjen i fylkeskommunen. Men vi i Venstre ønsker å opprettholde et tredje nivå, i motsetning til regjeringen, derfor ønsker vi at det også skal gjennomføres en regionreform, sier Olav Kasland.

ER SÅ VIDT PRØVD

En regionreform er så vidt prøvd før, for over ti år siden. Den gang som et prøveprosjekt var det Telemark, Buskerud og Vestfold som samarbeidet på en rekke områder. Men det hele strandet, det ble aldri noe av regionreformen, for Stortinget ville ikke avgi makt, og var lite interessert. Dette kan bli endret nå.

– Det var i alle fall bare Senterpartiet som var imot dette da Stortinget behandlet forslaget fra Venstre. Med en kommunereform så tror jeg også Stortinget i større grad ser behovet for å gjøre noe i forhold til fylkeskommunene. At man trenger større regioner.

Han ser for seg at det kan være aktuelt og igjen se på et samarbeid med Buskerud og Vestfold.

ER LITE RELEVANT

– Jeg tror også at fylkeskommunen som den er i dag er lite relevant for folk og er blitt det mer og mer. Det er et demokratisk nivå som innbyggerne har et veldig fjernt forhold til. Det er da heller ikke så mange oppgavene som er av betydning som ligger hos fylkeskommunen lenger, sier Kasland, som selv sitter i fylkestinget i Telemark.

IKKE MANGE OPPGAVENE

– Det er fylkesveier og videregående skoler. Det er kulturminnevern og tannlegesektoren. Skolene er tenkt overført til større kommuner, det samme er den offentlige tannhelsesektoren.

På spørsmål om hvilke oppgaver Kasland mener bør ligge hos en ny region er han ikke i tvil.

Etter min mening bør større regioner kunne overta mye av det som fylkesmannen i dag arbeider med. Pluss at man må få overført andre oppgaver fra Staten. Ett eksempel kan være å føre sykehus tilbake til et politisk ansvarsnivå, uten at dette er diskutert, sier Kasland.

– Men oppgaver som miljø og landbruk er naturlige sektorer som kan overføres fra fylkesmannen og til en ny og større region.

– Også ting som regionalpolitikk, næringspolitikk og arealpolitikk er oppgaver som helt klart kan legges til et regionalt, folkevalgt nivå, sier han.

MÅ AVGI MAKT

–Men dette er arbeid som nå er i gang. Det som er helt klart at skal man få dette til så må Staten og Stortinget avgi betydelig mer makt og oppgaver nedover, enn det man ønsket sist det var snakk om en regionreform, sier Kasland.

TROR PÅ ENDRINGER

Olav Kasland, som er ordfører for Venstre i Bø, tror det kommer endringer i kommunestrukturen. Selv om det vil være motstand mange steder.

– Vi er godt i gang med å utrede dette i Midt-Telemark, her er forprosjekt satt i gang. I Grenland er også et arbeid i gang for å utrede nye strukturer. Så ja, jeg tror det kommer endringer, og dette vil da få betydning for fylkeskommunen og det regionale nivået, sier Olav Kasland.