Også i år får åtte av ti lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken.

Av skattytere som får tilgodeskatt, vil de aller fleste få pengene på konto torsdag.

– Man kan se skatteoppgjøret ved å logge seg inn på skatteetaten.no. Har man penger til gode, får man normalt disse på konto innen to uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret, skriver pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten i en E-post til Nettavisen.

I 2016 fikk 2,5 millioner nordmenn igjen til sammen 28 milliarder kroner på skatteoppgjøret for 2015, eller 11.000 kroner i snitt.

Hvor mye som blir betalt tilbake i år, er ikke klart før torsdag.

For de som får restskatt, må første innbetaling skje allerede 20. august. Andre termin er 24. september. Restskatt over 1.000 kroner deles opp i to terminer.

– Forklaringen på hvorfor noen får restskatt, er at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet du hadde i fjor. Årsaken til det kan være at du har hatt endringer i privatøkonomien, fortsetter pressesjef Jebsen i Skatteetaten.

Hun viser til at det kan være endringer i lånerenten eller man kan ha fått ny jobb med høyere lønn, man kan ha solgt bolig, og fradrag man tidligere hadde krav på kan ha bortfalt.

– Det er viktig å huske på at du selv har ansvar for at grunnlaget for skattekortet er riktig. Vet du at du har endringer i økonomien, bør du sjekke og påse at skattekortet er riktig, skriver Jebsen.

Neste dato for oppgjør er 2. august og etter dette er det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

– Blant de som ikke får skatteoppgjøret i juni er næringsdrivende med ektefeller og alle lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. Disse får skatteoppgjøret tidligst 2. august, skriver pressesjefen.