(Nettavisen)

Ferske tall fra Eiendom Norge viser en pen prisvekst i februar på 1,5 prosent, som er sterkere enn vanlig for måneden. Men markedet og flere sjeføkonomer nå tror at styringsrenten til Norges Bank kan stige til 3,75 prosent, 1 prosentpoeng opp fra i dag. Det kan gå mot rentehevinger både i mars, mai og juni.

Meier er ikke like pessimistisk til renteutviklingen. Men på spørsmål om hva som vil skje med boligprisene ved en slik oppgang, svarer hun:

– Normalt vil jeg si at boligmarkedet er veldig rentefølsomt. Vi har en tommelfingerregel om at 1 prosentpoeng renteøkning gir nesten 10 prosent nedgang i boligprisene. Men så er det veldig mange andre faktorer som også påvirker prisene.

– Nå har vi en veldig lav arbeidsledighet og en svak tilbudsside, som blir enda svakere med lite tilbud av nye boliger. Det er sterk etterspørsel etter boliger og stor tilflytning, som virker akkurat den motsatte veien.

Mange sitter og venter

Meier tror derfor ikke at prisene kommer til å falle i nærheten av det andre tror. Hun spår at boligmarkedet 2023 blir ganske flatt, og at vi får et fall utover nå.

– Jeg føler det er litt stille før stormen: Når er det begynner å ta av, med alle som sitter og venter?

Meier sier det er bra med folk på visning, men at det ikke er så mange i budrunden. Boligsøkere er ute og titter, men avventende.

Boligmarkedet er todelt, ved at mange må slite med høyere renter fremover. Samtidig har flere boligsøkere en sterk familiebank i ryggen, som gjør at de kommer inn i markedet.

– Og de fleste har veldig god økonomi. Selv om renten går opp, tåler de veldig godt å betale den, hevder Meier.

Mange vil bytte bolig

Men flere sitter på gjerdet, fordi de er usikre på hva som skal skje videre med privatøkonomien.

– De er usikre ikke for at de ikke klarer å betjene lånet, men de må se hvor mye dyrere blir «ditt og datt», så de venter litt. Det er mange som vil bytte bolig, hevder Meier.

Hun sier det er en del boliger som går over prisantydningen, det gjenspeiles blant annet i prisoppgangen i februar på 1,5 prosent.

Robuste husholdninger

DNB Markets støtter langt på vei Meier. I en oppdatering etter dagens tall skriver meglerhuset at det er en liten risiko for et betydelig fall i boligprisene fremover. Husholdningene er mer robuste til å tåle høyere renter enn det Norges Bank ga inntrykk av i februar.

Overordnet ser det ikke altfor bra ut i norsk økonomi fremover. DNB Markets venter en nedgang i både forbruk og investeringer nå i første kvartal.

Norges Bank hever styringsrenten til 3 prosent på møtet 23. mars og i både mai og juni. I så fall er styringsrenten oppe på 3,5 prosent før sommeren. Men til tross for økningene går det ikke mot en solid nedtur igjen i boligmarkedet, bare et moderat fall de kommende månedene.

«For de som frykter at boligmarkedet skal kollapse, gjenspeiler dagens tall motstandsdyktighet mot høyere renter og støtter vårt syn om at boligprisene bare vil falle litt før de stiger moderat. Dagens tall støtter også synet om at Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng i mars og løfter rentebanen», skriver DNB i oppdateringen.

Norges Bank spådde for øvrig før jul at boligprisene skulle falle med 0,5 prosent mer enn det som er vanlig for februar. Fasiten ble 0,3 prosent høyere prisvekst enn normalt, som isolert sett taler for renteøkning.