– Kommunene bør anmelde slike saker mye oftere. Reageres det strengt mot ulovlig bygging i strandsonen, vil det få andre til å avstå fra å begå tilsvarende straffbare handlinger, sier leder for avdeling for miljøkriminalitet i Økokrim, Hans Tore Høviskeland, til avisa.

Han mener at ulovlig bygging i strandsonen er et stort problem. I Økokrims trusselvurdering for 2018 nevnes ulovlige, irreversible fysiske naturinngrep og arealendringer som den største trusselen.

Også Naturvernforbundet etterlyser grep mot ulovlig bygging i strandsonen. Både stat og kommune har blitt for slepphendte med å gi tillatelser og dispensasjoner til bygging i strandsonen, mener generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Esmark sier til avisa at kommunalminister Monica Mæland (H) må signalisere at det skal slås hardere ned på ulovligheter og gi kommunene ressurser og opplæring i hvordan de skal gå fram.

Kommunalminister Monica Mæland (H) mener imidlertid at regelverket er godt nok og at strafferammen for brudd på plan- og bygningsloven er streng.