Lørdag er nivået på tre (det høyeste) og søndag skal det være på to.

Det er totalt tre nivåer.

– Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner, skriver NVE på sine hjemmesider.

Advarselen gjelder for farenivå tre.

Hovedredningssentralen ber folk vise vett og være varsomme.

Vind og løs snø

Nivået blir økt fordi det har vært mye vind gjennom natten som har flyttet mye løs snø. Det forventes derfor at det vil være mulig å løse ut middels store flakskred i bratte heng.

– Unngå leområder, renner og forsenkninger som har samlet mye snø de siste dagene. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, men det er vanskelig å løse ut skred i disse lagene. Vær imidlertid oppmerksom der snødekket er tynt. Skred i disse lagene kan potensielt bli større, skriver NVE.