Videoen ble tatt av styremedlem i Norsk Ornitologisk Forenings lokallagstyre i Grenland, Kristian Størkersen, 21. juni. Observasjonen ble rapportert inn til LRSK – Telemark og godkjent. LRSK Telemark er en komité i Norsk Ornitologisk Forening som holder oversikt over forekomsten av uvanlige fuglearter i fylket.

– Den syngende busksangeren holdt seg ved Børsesjø i iallfall 3 uker, sier Størkersen.

Busksangeren er en meget sjelden gulbrun og hvitgrå sangfugl, men ifølge Størkersen er det allikevel flere i Norge nå enn tidligere. Den er kjent for å reise langt samt overvintre i India og Sørøst-Asia. Første funn i Norge var på Utsira i 1975. Siden har forekomsten vært sparsom. Størkersen legger til:

– Den første busksangeren i Skien ble observert på Jønnevald i 2004.

Størkersen sier at den ofte forveksles med både myrsangeren og rørsangeren, og at den eneste måten å skille den fra de andre, er sangen.

– Den har et eksepsjonelt stort repertoar. Halvveis i filmen hører man hvordan den plutselig endrer sang, sier Størkersen.