Det sier Vidar Heimdal, miljøarbeider ved Moflata skole i Skien, og den som er jobbet mest med å realisere gapahuken og omliggende amfi og sitteplasser. Rektor ved skolen, Fredrik Mydske Nilsen, har også vært sentral.

Dette befinner seg en 10 minutters gåtur fra skolen og fritidsparken, og Heimdal er nøye med å framheve at både elever, lærere, naboer og den jevne turgåer har anledning til å sette seg ned her.

– Det vel omkring 800 personer som bruker parken daglig, en rekke av disse passerer «Trollets hjerte», og siden første del var ferdig i oktober 2020, har det vært godt besøk, forteller Heimdal.

Pandemi-tilpasset

– Men hva med pandemien?

– Den har vi faktisk tatt høyde for ved at det er installert benker i selve gapahuken hvor det er lett å holde den avstanden som til enhver tid måtte gjelde. Og her er det rik anledning å ta med seg elevene og ha undervisning ute, slik Moflata skole er opptatt av.

Heimdal understreker at elever ved andre skoler har anledning til å benytte anlegget, der gapahuken har plass til 60 personer, amfiet cirka 80 og miniamfiet 20.

Hundrevis av tusen

Planen om å utnytte plassen, kalt «Trollets hjerte», oppsto allerede i 2015. Planleggingen skjøt fart i 2017 med konkret tegninger og skriving av søknader. Etter hvert kom det 115 000 kroner fra en stiftelse, og skolen stilte opp med 100 000 kroner. Timene Heimdal har brukt kommer i tillegg.

I oktober 2020 samlet en del nevenyttige foreldre seg, flere av dem håndverkere, og bygde opp gapahuken på sju kvelder. Ved inngangen til juli 2021 er byggetrinn to i ferd med å ferdigstilles. Det er verdt å merke seg at elevene hele tiden har vært med – enten det har dreid seg om rydding, planting eller beising.

Ekorn og svarttrost

– Vi har vært opptatt av at de funksjonshemmede også skal ha tilgang og har fått effektive ramper på plass slik at de kommer lett til.

– Hva er tilbakemeldingen?

– Lederen av rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser har vært på befaring og mente stedet framstår som inkluderende. De andre brukerne er fulle av lovord, det er virkelig flott å stå i front av dette prosjektet, kommenterer Heimdal.

Han forteller om elever som setter stort pris på uteskole og kan oppleve ekornet som kommer på nysgjerrig besøk eller svarttrosten som flyr forbi.

– Får vi til en fornuftig driftsform, kan vi dessuten arrangere konserter i et av våre amfi der publikum sitter på trestokkene vi har skåret til.

Fritidsparken i ryggen

– Hvordan er forholdet til fritidsparken?

– Prosjektet er faktisk godt forankret hos fritidsparken, blant annet i form av dispensasjoner for kjøring i parken, forsyning av strøm til gapahuken, vanning av planter, felt trær vi sitter på, samt bygd rullestoltilgangen i gapahuken. Og jeg må få nevne at vi har hatt god støtte av lokale bedrifter og privatpersoner.

Heimdal har en spesiell oppfordring til brukerne: – Se etter at det greit og ta med søppel hjem, bål er ikke i orden – men grilling.

– Og nå er alt ferdig?

– Vel, byggetrinn tre gjenstår, og da blir det nok sendt inn en søknad til Skien kommune.