Vurderer hotell i Ibsenhuset

Artikkelen er over 12 år gammel

SKIEN: Interesserte investorer snuser på muligheten for å bygge en hotellfløy på Ibsenhuset. - Moro, sier kvinnen bak idéen, styreleder Ingjerd Martinsen til TA.

DEL

- Jeg kan ikke si noe konkret nå, men det jeg kan si er at vi veldig fort, og uten å ha gått aktivt ut, har fått henvendelser på byggesiden.

- Entreprenører eller rene eiendomsinvestorer?

- Vesentlig investorer.

MØTES TIL UKA

Etter det ordinære formannskapsmøtet i rådhuset kommende tirsdag møter ordfører Rolf Erling Andersen (Ap) de politiske gruppelederne får å samle trådene rundt utspillet fra partikollega Martinsen.

Det var hun, som i bystyret i forrige måned - i egenskap av styreleder i Ibsenhuset, luftet idéen om et hotell i Ibsenhuset. Bygget og drevet i privat regi, eventuelt med kommunes frittstående, kommersielle eiendomsselskap AS Kontorbygg i byggerollen.

STERKERE

I lys av at Rica legger hotel Ibsen om kort tid - og en generell positiv aktivitetsøkning på flere fronter i Skien, tror Martinsen at Ibsenhuset med fordel kan utvides med en hotellfløy. Og det vil isolert sett klart styrke huset i det betydelige markedet for kurs og konferanser, mener hun.

- Har det kommet innspill fra hotellkjeder eller andre i bransjen?

- Nei. Ikke foreløpig. Men vi har ikke gått aktivt ut overfor noen ennå. Alt er skjedd ut fra det interesserte har snappet opp etter bystyret sist.

UTENBYS-KONTAKT

Martinsen pusler med det mulige prosjektet sammen med Ibsenhus-sjef Helge Siljan.

Hun er positivt overrasket over at interessenter har nappet så fort på idéen.

- Ja, dette er moro. Og det er spennende. Eksterne har også meldt seg. Det er jo hyggelig. Det viser at Skien nå vekker interesse.

- Hvor fra?

- Utenfor Telemark. Mer kan jeg ikke si foreløpig.

FAGKVINNE

Til daglig driver Martinsen reisebyrå i Porsgrunn. Hun erfarer at markedet i stigende grad etterspør konferansefasiliteter med helt nære og gjerne integrerte overnattingsmuligheter.

Hvis det på gruppeledermøtet i rådhuset tirsdag blir gitt grønt lys for å arbeide videre med utspillet, vil hun utnytte sitt eget faglige kontaktnett i jakten på medspillere.

Hun er glad for at ordfører Rolf Erling Andersen følger opp saken så raskt.

IKKE KOMMUNALT

- Kunne ikke kommunen eller Ibsenhuset like gjerne ha medvirket til at hotell Ibsen ble drevet videre?

- Det er verken kommunens eller Ibsenhusets oppgave å drive hotell. Her er det snakk om å legge forholdene til rette for private interesser både på investerings- og driversiden. Å gå inn i hotell Ibsen ville av en rekke grunner være altfor vidløftig og komplisert.

STORT ELLER LITE?

20 rom, 100 senger - hvor stort et hotell Ibsenhuset kan bli, mener Martinsen ingenting om nå.

- Både vi og eventuelle investorer og drivere vil måtte gjennomføre grundige markedsundersøkelser før man fastsatte omfanget.

Det blir også nødvendig å koble inn Ibsenhuset-arkitektene 4B i den videre prosessen, sier styrelederen.

- GULL

Daglig leder Helge Siljan i Ibsenhuset:

- Realismen i dette må baseres på normale kalkyler og vurderinger av markedet. Ser vi to-tre år framover ser vi nye Skien fritidspark som landets kanskje ypperste anlegg i sitt slag. Vi ser sannsynligvis nye Odd stadion, og vi ser den nye satsingen på Ibsen-byen Skien.

Dagens hotellkapasitet vil ikke dekke behovet hvis Skien ønsker en offensiv byutvikling. Og for Ibsenhusets plass i markedet vil det ikke være godt nok å måtte ty til overnattingsskapasitet helt ned til Langesund, mener Siljan.

- Får vi en hotelldel vil hele Ibsenhus-konseptet være gull. Det er jeg rimelig sikker på.

Artikkeltags