Har ti krav til regjeringen

Terje Lien Aasland

Terje Lien Aasland Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

VRÅDAL: Leder av Telemark Ap, Terje Lien Aasland, har ti krav til regjeringen, for å få mer fart på næringsarbeidet i fylkene.

DEL

- Det er på tide regjeringen våkner og skjønner at vi er i en situasjon der det er behov for tiltak, sier Terje Lien Aasland.

Aasland åpnet lørdag formiddag årsmøtet i Telemark Arbeiderparti. Han brukte mye tid på å angrepe det han mener er passivitet fra regjeringen i en situasjon der ledigheten bare øker.

Han mener Arbeiderpartiet må stille ti krav til regjeringen. De ti punktene er:

Bedre permitteringsregelverket og utvide permitteringsperioden til 52 uker

* Opprette en ordning med statsgaranti for låneforpliktelser til landbasert industri for å sikre investeringer.

* Videreutvikle og forsterke ordningen med såkornfond og tidligfase-kapital.

* Etablere gode ordninger der staten på kommersielle vilkår kan være en aktiv partner og/eller medeier i forbindelse med industrielle nyetableringer og videreutvikling av eksisterende industribedrifter.

* Utvide GIEKs ordning med byggelånsgaranti for skip.

* Fremskynde offentlige anskaffelser av ferger og skip og stille strenge miljø- og klimakrav til oppdragene

* Fremskynde aktivitet som før eller senere vil komme på norsk sokkel

* Styrke klimateknologifondet og miljøteknologiordningen for å legge til rette for utvikling og bruk av ny klimateknologi i industrien.

* Satse mer på hydrogen som energibærer og påse at Norge kan ta en globalt ledende posisjon i utviklingen av hydrogenteknologi.

* Starte realiseringen av minimum ett fullskala CCS anlegg i Norge.

Artikkeltags