- Dette har jeg gjort i rein frustrasjon. Veien er nå så dårlig at vi i Tessungdalen fraråder folk på motorsykkel å kjøre på veien, sier den frustrerte tessungdølen, som minner om at fylkesvei 755 er eneste vei som kommer inn i Telemark fra nord, og veien er for mange i Øvre Telemark korteste ruta til Bergen.

KATASTROFE FOR BYGDA

Folk i Tessungdalen har i mange år klaget på veiforholdene på fylkesveien. I sentrum av bygda ligger Tessungdalen dagligvare med bensinpumpe.

- Nå er veien så dårlig at turisttrafikken har minka radikalt, og omsetningen på dagligvaren i bygda er blitt dramatisk redusert. Butikken er bygdas samlingspunkt og vi støtter lojalt opp om den. Men de er avhengig av turister og annen gjennomgangstrafikk for å holde kasseapparatet i gang. For ei bygd som kjemper for å overleve, er det dramatisk hvis butikken stenges, sier Dagfinn Lien, som pendler på den hullete veistrekningen hver dag.

OVER 50 MERKER

- Så her om dagen blei det nok, jeg måtte gjøre ett eller annet for å markere hvor ille dette er. Da tok jeg tak i en sprayboks med hvitmaling og begynte å markere over og rundt hull, stein og kuler i vegbanen. Til slutt merka jeg av femti steder som er spesielt ille. Jeg er ennå ikke ferdig, forteller Lien, som har planer om å lage egne advarselskilt også.

- Det kan ikke se særlig pent ut inni bobiler og campingvogner etter at de har forsert denne veistrekningen. Ikke er det forsvarlig å kjøre motorsykkel her heller. Snart kjører en motorsykkel rett ut av veibanen her, frykter tessungdølen, som ikke frykter å bli bøtelagt for merkingen i veibanen.

- Bota skal jeg ta når den kommer, for dette gjør jeg for å redde liv. Nå kan ikke den dårlige veien neglisjeres lenger.

OTTADEKKE

Vegen mellom Tessungdalen og Austbygde har aldri blitt skikkelig asfaltert. Veien har et såkalt Ottadekke. Det er et billig veidekke som Vegvesenet legger på mindre trafikkerte veier.

- Vegen her har snart stått uten skikkelig vedlikehold i over 20 år. Nå må noe gjøres, før riksantikvaren freder hele den 22 kilometer lange veien.

- Vi har ringt alle sjefer i Vegvesenet som har med denne vegen å gjøre. De er hyggelige alle sammen, men de har ikke penger til å legge ny asfalt på denne vegen, sier Dagfinn Lien oppgitt. Flere folk i Tessungdalen mener det er uforsvarlig for ambulansen å kjøre på veien under utrykning.

- Sønnen min har GPS- koordinatene klare, slik at han kan ringe etter luftambulanse hvis noe skulle skje, sier Ingebrit Bjørnerud.