(Kragerø Blad Vestmar)

- Man skal huske at 2017 var det første hele driftsåret, og i den forbindelse ble det gjort en hel del investeringer, forklarer styreleder i Vitalis Helse Kragerø AS, Knut Melting.

Det godkjente regnskapet viser inntekter på drøyt 26 millioner kroner, og et årsresultat før skatt på minus 6.074,000 kroner.

Vitalis Helse Kragerø AS ble registrert i mai 2016.

Selskapets lønnskostnader og personalkostnader var den største utgiftsposten, med 23,6 millioner kroner.

Tro på

- Det er helt vanlig at oppstart medfører investeringer slik som i dette tilfellet. Dette underskuddet dekkes opp av morselskapet, Vitalis Helse, forteller styreleder Melting.

Han forteller at budsjettet for 2018 og utsiktene videre framover er positive.

- Vi har stor tro på Vitalis Helse Kragerø AS og jobber knallhardt for dette. Vi vil satse lokalt, slår Knut Melting fast.

Ifølge Brønnøysundregisteret er det 47 ansatte ved Vitalis Helse Kragerø AS.

Prutet på husleia

KV og TA kunne for noen uker siden fortelle at Vitalis før nyttår ønsket å reforhandle husleieavtalen som selskapet har med Kragerø kommune. Styreleder Melting skrev i et brev til kommunen at selskapet trengte en justering av leieavtalen "for å etablere en sunn økonomisk drift framover".

I brevet gikk det også fram at Vitalis i en periode hadde ligget på etterskudd med husleiebetalingen til kommunen.

Kommunen avviste ønsket om en reforhandling av leieavtalen, blant annet fordi inntektene fra utleien til Vitalis allerede var innarbeidet i kommunens 2018-budsjett.