Visjon om tobakksfritt samfunn

Artikkelen er over 5 år gammel

Fredag er verdens tobakksfri dag. Dagen har vært markert i Norge siden 1988. Helseministeren er fornøyd med at nordmenn røyker stadig mindre.

DEL

Fredag er verdens tobakksfri dag. I forbindelse med markeringen finner også helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) grunn til å minne om at regjeringens foreslåtte endringer i tobakksloven ble endelig vedtatt av Stortinget i april. Flere endringer trår i kraft allerede fra 1. juli.

Fra samme tid endres lovens formålsbestemmelse til å inneholde en visjon om et tobakksfritt samfunn på sikt.

– Vi har helt siden røykeloven ble vedtatt på 80-tallet jevnlig utviklet lovverket. Forbudet mot røyking på serveringssteder er kanskje mest kjent, men der har vært en jevn utvikling av loven, og det viser seg at det er en politikk som fungerer, mener Støre.

Kraftig nedgang. Han peker på at Norge er det landet i verden som har hatt kraftigst nedgang i røyking blant yngre mennesker. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er stadig færre i alderen 16 til 24 år som røyker daglig. I 2012 var denne andelen kommet ned i 7 prosent.

– Vi ser for første gang omrisset av en røykfri generasjon, sier Støre, som også ser at tallene viser at bruk av snus er på vei oppover. Spesielt blant unge jenter.

– Det er en endring jeg ikke hilser velkommen. Selv om det vi har av kunnskap om snus viser at det er langt mindre farlig enn tobakk, så vil jeg fortsatt advare mot snusbruk fordi dette er avhengighetsskapende. Jeg tror ikke vi har den fulle oversikten over langtidsskadevirkningen snus har på helsen, mener han.

Endringer i loven

Endringene av røykeloven fra 1. juli er Støre spesielt fornøyd med.

– Tiltakene har som formål å særlig beskytte barn og styrke vernet mot passiv røyking. Vi ønsker også å gjøre flere offentlige arenaer røykfrie, understreker han.

De nye bestemmelsene i røykeloven innebærer at barn får et lovfestet vern mot passiv røyking og at det blir forbudt å selge tipakninger. Deretter innstrammes loven i flere omganger. Fra årsskiftet blir det nye forbud mot blant annet tobakkssponsing og forbrukertesting av tobakksprodukter, og i juli 2014 vil det ikke lenger være lovlig med røykerom i arbeidslokaler og offentlige lokaler.

Da trer også forbud mot tobakk i barnehager og skoler og regler om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter i kraft. Også forbudet mot selvbetjening av tobakksvarer blir innført neste sommer.

Tobakksfrie skoler. Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, er fornøyd med innskjerpingen av regelverket. Kreftforeningen har i lengre tid gått inn for å ikke bare gjøre skolene helt røykfrie, men også tobakksfrie, altså også med forbud mot snus.

– Man begynner gjerne å snuse når man er ung, og skolen er helt klart en arena der unge blir utsatt for press. Kreftforeningen har derfor jobbet for å få en tobakksfri skoletid. Det er et viktig grep å få helt tobakksfrie skoler, sier Opdalshei til NTB.

Han peker på at tobakksindustrien selv satser veldig bevisst på å rekruttere nye og unge kundegrupper. Snus fås i alt fra søte, rosa snusbokser til smaksvarianter med mint og sjokolade, og mens man før så på snusing som litt ekkelt, har pendelen nå svingt andre veien.

– Det er viktig å få fram at å snuse er betydelig mindre skadelig enn å røyke, men det finnes også forskning som viser at bruk av snus øker kreftrisikoen. Vi er derfor bekymret for den voldsomme økningen blant unge som snuser, sier han.

Artikkeltags