Gå til sidens hovedinnhold

Her er de best i test

Artikkelen er over 4 år gammel

Vinje imponerer med en andre plass i Forbrukerrådets kommunetester. Kommunen bryter også med den klare tendensen hvor folkerike kommuner kommer best ut.

Vinje etterfølges av Siljan som beste kommune i Telemark. Snittet blant kommunene i Telemark er nest høyest i landet. Samtidig er spennet stort. Sauherad kommer dårligst ut, og er helt nede på en 391. plass på landsbasis, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Flere Telemark-kommuner gjør det ellers bra i ulike underkategorier. Nissedal og Drangedal deler førsteplassen innenfor henholdsvis «Fritid og kultur» og «Sosiale tjenester», mens Vinje deler andreplassen for «Pleie og omsorg».

– Innbyggerne skal kunne forvente at kommunen leverer på så grunnleggende tjenester som de vi har testet. Dessverre har svært mange kommuner langt igjen før vi er fornøyde med den servicen og informasjonen de gir, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Resultatene baserer seg på et vektet snitt av Forbrukerrådets tester i perioden 2005–2016. Kommunene har blitt målt på informasjon og service, og ikke kvalitet og innhold i selve tjenesten.

Store kommuner best ut

Forbrukerrådet har testet landets kommuner en rekke ganger siden 2005, og tendensen er klar; store kommuner leverer i all hovedsak best kvalitet på service og informasjon.

Asker er en soleklar vinner, fremfor unntaket Vinje, som med sine 3700 innbyggere leverer gode resultater hvert år. Alle de 50 dårligste kommunene har under 10 000 innbyggere, og blant de 25 beste er det kun to kommuner med under 10 000 innbyggere.

– Asker har forstått viktigheten av å jobbe systematisk i møte med innbyggerne. Kommunene har hevdet seg i toppen uansett hva de er blitt testet på siden 2005, sier Anne Kristin Vie.

– Samtidig er det også noen mindre kommuner som kommer godt ut, og som understreker at det er mulig å levere kvalitet, så lenge man har en kultur for å ta service og informasjon på alvor.

Dette kjennetegner suksess

Forbrukerrådet har tidligere sett på hva som kjennetegner kommuner som lykkes (lenke). Her er det mye som bør være til inspirasjon for andre kommuner.

Gjennomgående viser disse at de har en bevisst holdning til hvordan de kan levere god service. Denne holdningen er gjerne forankret i hele organisasjonen, ikke minst i ledelsen.

Kommunene har også fokus på tilgjengelighet, og tilbyr gjerne «en dør inn», for eksempel med servicetorg eller «åpent rådhus». Tankegangen går også igjen i kommunens digitale satsing.