Gå til sidens hovedinnhold

Protesterer mot snøskuterløypene

Artikkelen er over 5 år gammel

VINJE: Statens vegvesen og Fylkesmannen i Telemark protesterer mot Vinje kommune sitt forslag til løypenett for snøskuterkjøring.

Vinje kommune har hatt et forslag til forskrift og løypenett for fritidskjøring med snøskuter ute til høring. Fristen for å sende høringssvar var 10. desember, og Statens vegvesen er en av instansene som ikke lar seg imponere av planene til kommunen.

Vegvesenet er bekymret fordi de mener løypeplanene for snøskuterkjøring kommer i konflikt med bilveier flere steder i løypenettet, og varsler klage dersom kommunens planer blir vedtatt i sin nåværende form.

- Våre merknader er verken tatt hensyn til eller kommentert. Vi ser av fremlagte kart at snøskuterløyper kommer i konflikt med bilveier flere steder. Med bakgrunn i dette mener vi at arbeidet med forskrift og synliggjøring av konsekvenser har vesentlige mangler. Derfor vil vi påklage vedtaket dersom fremlagte forslag til forskrift og forslag til løyper blir vedtatt, skriver vegvesenets seksjon for plan- og forvaltning, som har sendt merknaden til kommunen.

VERNEOMRÅDE

Fylkesmannen i Telemark varsler også mulige protester mot planen.

Fylkesmannen er på tå hev da en av løypene er lagt innenfor verneområdet Songa. Området som strekker seg ut til Songadammen og Trolldalsdammen er innenfor Nasjonalt villreinområde, og Fylkesmannen varsler klage dersom løyperuta ikke blir lagt om.

- Fylkesmannen vil derfor varsle at vi vil klage på et eventuelt vedtak som åpner for kjøring inn i nasjonalt villreinområde, da et slikt vedtak vil være i strid med forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Vi forventer derfor at denne løypa blir avgrenset slik det var gjort i rådmannen sitt framlegg, skriver Fylkesmannen i Telemark i sitt høringssvar.