Dommen ble 120 dagers fengsel.

Voldshandlingen skjedde 16. november i fjor, men det er først nå dommen foreligger fra Vest-Telemark tingrett. Blant annet fordi den tiltalte rømte til Sverige. Hendelsesforløpet beskrives slik.

– Tiltalte var beboer ved Miljøheimen, en barnevernsinstitusjon for ungdommer i Vinje. Tiltalte befant seg i stuen på institusjonen, mens resten av beboerne var samlet til kveldsmat på kjøkkenet. Fornærmede, som jobbet som miljøarbeider, gikk inn i stuen for å snakke med tiltalte. Han ønsket at tiltalte skulle slå av internettilgangen på mobilen sin og spise kveldsmat sammen med de andre beboerne. Dette var rutine ved institusjonen, hvor formålet var at beboerne skulle sosialisere med hverandre under måltidet.

Da hun slapp taket i tiltalte snudde han og gikk tilbake til fornærmede som fortsatt lå urørlig på gulvet – og fortsatte å sparke mot hode og overkropp

VEST-TELEMARK TINGRETT

 

Mistet bevisstheten umiddelbart

Tiltalte ville ikke skru av nettilgangen og ville heller ikke bli med inn til de andre for å spise. Fornærmede satte seg på huk foran tiltalte og forsøkte å snakke med ham. Tiltalte reiste seg brått og slo ganske umiddelbart med knyttet neve mot fornærmedes ansikt. Tiltalte falt og slo seg muligens på kanten av peisen på vei ned. Han mistet bevisstheten umiddelbart.

– Et vitne som befant seg i stuen da slaget traff observerte at mens fornærmede lå bevisstløs på gulvet, sparket tiltalte fornærmede gjentatte ganger mot overkropp og hode/nakke. Hun tok rundt tiltalte bakfra og fikk ham ut av huset. Da hun slapp taket i tiltalte snudde han og gikk tilbake til fornærmede som fortsatt lå urørlig på gulvet – og fortsatte å sparke mot hode og overkropp, skriver tingretten.

Både navn og alder er usikkert

Vitnet fikk fjernet tiltalte en gang til og fikk kontakt med fornærmede. Han hadde da hukommelsestap og klarte ikke å huske sitt eget navn. Blant skadene var sterke blødninger, kutt over venstre øyebryn, brukket nese og hjernerystelse.

Tiltaltes alder er usikker. Det er også usikkert hva hans reelle navn er. Han har operert med tre ulike identiteter og opplyst at han er fra både Marokko og Syria. Vest-Telemark tingrett opplyser at mannen kom som asylsøker til Norge i oktober 2015 – som enslig, mindreårig asylsøker. Da sa han at han var 15 år og 10 måneder gammel. En aldersundersøkelse i februar 2016 slo fast at han var cirka 18 år. 17. januar fikk han avslag på asylsøknaden og han fikk et utvisningsvedtak mot seg – på bakgrunn av forholdene han nå er dømt for. Da stakk han og ble senere funnet igjen i Sverige.

Motivet var internettilgang

Mannen – som altså kanskje er født i 1999 – innrømmet voldshandlingen i Vinje i retten.

– Tiltaltes forklaring går i korte trekk ut på at han ikke fant seg ikke til rette med de andre i institusjonen. Han følte at internettforbudet under kveldsmaten rammet ham mye hardere enn de andre og at miljøarbeideren opptrådte provoserende, heter det i dommen.

Retten la til grunn i straffeutmålingen at tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet, men eldre enn 16 år.

– Retten har på denne bakgrunn, alle omstendigheter tatt i betraktning, kommet til at straffen passende settes til fengsel i 120 dager.

I tillegg må han betale miljøarbeideren 35 000 kroner i oppreisning.