Har åpnet tilsynssaker etter to uventa dødsfall

VINJE: Fylkeslegen i Vestfold og Telemark har to pågående tilsynssaker mot Vinje kommune etter to uventa dødsfall på seks måneder.