I disse dager samles i alt 9 studenter fra hele landet på Skogn Folkehøgskule i Nord –Trøndelag. Av disse 9, ble 2 fra Telemark plukket ut. Det ble Rolleiv Brenne, 22 år fra Sauherad, og Jørn Breidalen, 21 år fra Kviteseid. De tok begge en radikal avgjørelse tidlig i vår, og valgte studentlivet. Nå legger de jobb, lønningspose og ”gryta hennar mor” til side, for å studere sin hovedinteresse mer inngående.

JAKTMØTE

Rett før avreise møtte Rolleiv Brenne sin studentkollega, i de dype skoger av Kviteseid. Her, i jaktbasen til Jørn Breidalen fikk Rolleiv full omvisning, og begge en liten jakttrening.

Samtalen mellom studentene gikk lekende lett; naturlig nok om temaet friluftsliv og jakt.De husket begge første gang de fulgte med på jakt; Rolleiv da han var 11 år, Jørn da han var 9 år.

Etter dette var de fast med på ulike jaktformer, og slik fikk lære de første grunntrinnene. De er overbeviste om at disse turene i skog og fjell har gitt dem masse lokalkunnskap om steder og historier, som de ellers ville gått glipp av. De tror begge at ordtaket ”tidlig krøkes ¿” er viktig for å stimulere interessen, og for at solide jakttradisjoner går i arv.

STUDENTLIVET

Nå er de klare for tidenes studium, med store forventninger til studieåret. Jørn og Rolleiv ser flere positive sider ved studiet. De satser på økt kunnskap og innsikt rundt begrepene friluftsliv og jakt. Kunnskap og forståelse for det vi holder på med er viktig, sier de to. Forvaltning er antagelig et viktig stikkord, tror de også.

De er begge fortrolig med bruk av rifle og hagle, og regner med de får lære mye mer, både teknisk og praktisk. Samtidig ønsker de å få forbedret sine ferdigheter. Uten jevnlig trening blir man aldri en god skytter, sier Rolleiv.

Jaktturen til bl.a. USA blir garantert en av de store høydepunktene, hevder de to.

JAKT OG FISKE

Faglærer og ansvarlig for studielinjen, Lars Waade, kan fortelle at dette langt på vei blir utprøving av flere temaer, og at studentene blir sterkt engasjert i valgene. Dette gjør vi for å møte elevene i deres interessefelt. Derfor er det stor spenning til hva vi kommer til å jobbe med. Lars Waade bekrefter at forvaltning blir et sentralt fagområde, og at kunnskap fra dette feltet blir viktig å tilegne seg.

Utover dette satses det i en bred skala; bl.a. ulike fiskemetoder, lære om dyrelivet, lære å slakte og ta vare på byttet, om norske og amerikanske mattradisjoner, og det å lære å bli en habil skytter med rifle, hagle og bue.

OMSTRIDT

Blant tilbudene ved linjen får Jørn og Rolleiv også opplæring i bueskyting. Etter endt opplæring kreves det sertifisering. Består de denne får de mulighet til jakt med pil og bue i USA.

Denne jaktmetoden er ikke tillatt i Norge, og Dyrebeskyttelsen Norge har reagert på at denne delen av studietilbudet finnes ved Skogn Folkehøgskule.

Faglærer Lars Waade og rektor Annbjørg Grevskott sier dette handler om formidling av gammel veidekultur. De får innføring og kunnskap om våpen og våpenbruk. Dette er voksne studenter som ikke blir pålagt noe, men får et tilbud hvis de ønsker det. Og skal man skape holdninger må også kunnskapen økes, sier Waade.

Jørn Breidalen og Rolleiv Brenne vil verken forsvare eller angripe hvorvidt bueskyting er forsvarlig eller ikke. De tror begge det kreves hard trening for å mestre bueskyting, og kanskje mer krevende enn bruk av kuler og krutt. Opplæring i jaktmetoden vil sikkert gi oss et bedre grunnlag for å vurdere risiko opp mot human og sikker jakt. Vi har ikke prøvd bueskyting, så derfor blir dette litt av en utfordring. Og prøve, det skal vi! avslutter Jørn og Rolleiv.