– Her handler det om en person som er utvist fra landet. I utgangspunktet har man ikke rett til stønad fra Nav hvis man ikke har lovlig opphold i Norge. Men i denne saken er det ikke avklart når denne personen kan forlate landet, siden han verken har penger eller reisedokumenter. Det må ordnes, og det kan ta noe tid. Fylkesmannen mener vi skal yte stønad i mellomtiden, sier teamleder i Nav Skien, Nina Aasland

Hun forteller at Nav Skien årlig avslår 5–10 saker som dreier seg om stønad til folk uten lovlig opphold. Stort sett handler dette om mennesker som har brutt forutsetningene for opphold.

– SVÆRT UVANLIG

Men det hører til sjeldenhetene at Nav Skien opplever at et avslag på stønad til personer uten lovlig opphold, blir opphevet og omgjort av Fylkesmannen.

– Det er svært uvanlig. Og det betyr at vi må behandle saken på nytt. Men det er vår holdning at det er riktig å yte stønad til denne personen, på bakgrunn av vedtaket fra Fylkesmannen, sier leder for Nav Skien, Per Stokstad.

Han tilføyer:

– Denne personen må hjem så raskt som praktisk mulig.– Hva skal dere gjøre?– Vi vil bistå med råd og veiledning slik at vedkommende kan reise hjem. Hvem som til syvende og sist betaler hjemreisen, er uklart. De som ikke reiser til tross for vår bistand, har ikke krav på videre støtte fra oss.