Vil granske menighet

Artikkelen er over 13 år gammel

Mens menigheten «Smiths Venner» markedsfører sine kommersielle entreprenørtjenester kombinert med dugnad, varsler både fylkesskattesjefen, entreprenører og Grenland bygningsarbeiderforening at de vil granske hva som er i ferd med å skje.

DEL

- Vi vil sjekke lovligheten av dugnad kombinert med næringsvirksomhet, sier Arne Hagen i Grenland bygningsarbeiderforening til TA.

- IKKE SKATTEPLIKTIG

Fylkesskattesjef Lars Solnørdal sier at dugnad til inntekt for en frivillig organisasjon ikke er skattepliktig.

- Hva skjer når et selskap driver næringsvirksomhet med stort innslag av dugnad?

- Godtgjørelse for dugnad er fradragsberettiget på linje med andre utgifter. Det er selskapets eventuelle overskudd som skal beskattes, sier han.

- I EN GRÅSONE

De kommersielle selskapene i «Smiths Venner» har en aksjekapital på 100 000 kroner som er minimumskrav til et AS.

Salen Holding AS eies av «Smiths Venner» som i sin tur eier de tre andre selskapene som operer i markedet.

- Hva skjer når selskapet som benytter dugnad eies av de som utfører dugnaden?

- Normalt er betaling for dugnad fradragsberettiget. Når det gjelder et forhold som her nevnes, er det ikke opplagt at selskapet skal ha fradrag. Det er skattemessige forhold vi må se på når vi får det på bordet, sier Lars Solnørdal.

Næringsvirksomhet eid av menigheter med tungt innslag av dugnad, kan være i en skattemessig gråsone, ifølge fylkesskattesjefen.

STORE VERDIER

Med en medlemsskare på rundt 10 000 har Den Kristelige Menighet, «Smiths Venner», en enorm innflytelse over sine medlemmer. Menigheten har siden starten i 1912 vokst til 30 menigheter i Norge og etablert seg i 30 land.

Konferansestedet Brunstad ved Tønsberg med sine rundt 800 bygninger er reist av menigheten med stort innslag av dugnad. Menighetens hovedkvarteret i Grenland ligger på Sundby i Bamble.

MOBILISERER

«Smiths Venners» etablering av kommersielle selskaper innen entreprenør- og eiendomsvirksomhet får byggebransjen i Grenland til å mobilisere.

Fredag skal Arne Hagen i fagforbundet Grenland bygning møte entreprenørforeningens Folke Akselson. De skal drøfte hvordan de skal forholde seg til den nye konkurrenten i markedet som benytter menighetens medlemmer på dugnad som en konkurransefordel.

KJØPER OG SELGER

- Jeg har registrert at «Smiths Venner» skal kjøpe opp tomter og bygge boliger eller annet på disse. Vi vet at denne menigheten er veldige gode på dugnad, og at de har dyktige fagfolk i sine rekker. Derfor vil det helt sikkert forekomme dugnad i disse prosjektene.

- Dette kan være en konkurransevridning som vi ikke ønsker oss, sier Arne Hagen, som allerede fredag skal ha kontakt med entreprenørenes organisasjon.

Artikkeltags