«Gratulerer med nytt bosted!»

Folk som flytter til Grenland bør få et brev med denne overskriften. Det mener siviløkonom Kjetil Dahl. Han har skrevet om livskvalitet og marketing av Grenland i sin avsluttende oppgave ved sivilingeniørstudiet i Kristiansand. Skiensmannen foreslår der en velkomstpakke som ett av mange tiltak for å gjøre Grenland mer attraktivt. I pakken bør det foruten et velkomstbrev også være nyttig informasjon om fritidstilbud, rekreasjon, skoler og barnehager, boligsituasjonen og nærmiljøet. I tillegg mener han nyinnflytta Grenlandsborgere bør få et kort som gir dem adgang til alle museene i regionen og Odd Grenland sine hjemmekamper. Videre bør kortet gi rabatt på billetter til kulturarrangement og kollektivtilbud for et år. Dessuten vil Dahl at Grenlandsboka også legges i pakka, for å gi nye innbyggere bedre kjennskap til området.

- FLOTT IDÉ

Leder i Vekst i Grenland, Ståle Tveit, var med på presentasjonen av oppgava til Dahl. Han synes spesielt idéen om velkomstpakke var god.

- Dette er flott. Noe sånt må vi prøve å få gjennomført, sier han i en kommentar.

Vekst i Grenland og de andre regionale organisasjonene fikk kritikk av Dahl for ikke å nå ut til folk utenfor Grenland med markedsføringen sin. Dahl konkluderer i oppgava med at folk i Grenland trives meget godt, og er stolte av å bo her. Men den livskvaliteten som innbyggerne opplever, har ikke blitt kjent utenom regionen, mener Dahl.

- Nei, det er nok riktig at vi ikke har nådd godt nok ut med det budskapet, sier Tveit.

Han legger til at det også har vært en bevisst strategi å få opp selvfølelsen i Grenlands egen befolkning først, og satse på markedsføring utenfor regionen i neste omgang.

- Og nå skal vi begynne mer aktivt med det, opplyser Tveit.

ETT BUDSKAP

Dahl konkluderer også i oppgaven sin med at Grenland trenger en mer enhetlig strategi. Han viste til de mange symbolene Grenland blir markedsført med, og de mange forskjellige slagordene som finnes.

- Regionen trenger ett slagord, ett budskap, mente han.

Siviløkonomen mente også at den sterke fokuseringen på industri er negativ for å trekke til seg folk. Han har særlig undersøkt hva som vil få unge velutdannede mennesker mellom 25 og 40 år til å etablere seg og bli boende i Grenland.

- Sats heller på natur. Det er et stort fortrinn vi har her i Grenland, oppfordret han.

REALITY-PROGRAM

Siviløkonomen mente videre det vil være gunstig for å trekke til seg folk hvis man blir lagt merke til i media.

- Få et reality-program hit. I en gruve eller en bunker på Geiteryggen eller hva som helst. Det vil bli sett. Særlig av jenter, de eter sånne programmer, sa han.

Dahl foreslo også at Vekst i Grenland og andre organer som skal markedsføre regionen, satser på annonser i riksdekkende medier, dokumentarprogrammer fra regionen og et tettere samarbeid med lokalmedia.