- Vi ønsker å fjerne alle så fort som mulig og i løpet av året hvis vi inntar regjeringskontorene, sier Bård Hoksrud.

Han fikk store ovasjoner da han raljerte med den rødgrønne regjeringsens samferdselspolitikk på landsmøtet lørdag.

- Det å fjerne alle bommene kan vi gjøre på to måter. Enten ved at Staten bare overtar all gjeld og fjerner bommene. Eller at man finner en ordning der Staten betaler for hver bil som kjører gjennom.

- Utfordringen er at det ikke er Staten som eier bomselskapene. Dermed må vi i dialog med bomselskapene for å finne en løsning. Men dette regner jeg med skal gå greit, sier Hoksrud til TA.

- Det er i alle fall ingen tvil om at Frp alltid har vært i mot bompenger og alltid kommer til å være i mot bompenger, sier han.

På landsmøtet har man vedtatt at bompenger kan aksepteres hvis befolkningen sier ja til dette gjennom folkeavstemming og Stortinget vedtar det samme.

- Men ingen skal behøver å være redde for hva vi skal stå på, sier Hoksrud.