Det nye fylket kan bli språknøytralt

SKIEN: Den nye fylkeskommunen blir trolig språknøytral. Det foreslår i alle fall påtroppende fylkesrådmann.

DEL

Telemark fylkeskommune er i dag språknøytralt mens Vestfold fylkeskommune er registrert som bokmålsfylke. Men Telemark fylkeskommune har hatt nynorsk som administrasjonsspråk, presisert med at saksframlegg til politisk behandling skal være på nynorsk.

Men prosjektleder mener det vil være naturlig at det nye fylket skal være språknøytralt også i administrasjonsspråk.

Språknøytralt

Samtidig skriver prosjektleder at det er viktig å ta vare på den historiske tradisjonen nynorsk har.

«Selv om andelen av befolkningen som bor i nynorskkommuner er liten, har nynorsk skriftspråk en lang historisk tradisjon i midtre og øvre del av Telemark. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å ta hensyn til alle språklige regioner innenfor fylkeskommunens grenser. Prosjektleder anbefaler derfor at Vestfold og Telemark fylkeskommune blir språklig nøytral. I dette ligger det også at administrasjonsspråket i fylkeskommunen blir nøytralt», skriver prosjektleder.Artikkeltags