Prioriterer jernbane i Vestfold og veier i Telemark

SKIEN: Fullføring av dobbeltspor på Vestfoldbanen og vinteråpen E134, inkludert riksvei 36. Det blir de viktigste samferdselsprosjektene i Vestfold og Telemark det neste tiåret.