Hun er en av dem som fortsatt venter på erstatning for ødelagt barndom på barnehjem.

To og et halvt år har Anna Samuelsen og de 450 medlemmene av Stiftelsen rettferd for taperne ventet på erstatning. De ble lovet åtte måneder.

- KAN IKKE FORSTÅ

- Staten og barnevernet ødela ungdomstiden mi, og mye av voksentiden mi, sier Samuelsen til NRK Østafjells.

Som trettenåring ble datter av den kjente predikanten Åge Samuelsen tatt ut av hjemmet og plassert på barnehjem. Det var starten på mange år med overgrep, rusmisbruk og sosiale problemer.

- Jeg kan ikke forstå at man kan bruke så lang tid på sånne saker for mennesker som har vært såret og krenket gjennom et langt liv, sier hun.

TUNGRODD

Ola Ødegaard, generalsekretær i Stiftelsen rettferd for taperne, reagerer kraftig.

- Dette gjør at disse menneskene får store psykiske problemer, og i verste fall kan dette ende med flere selvmord enn det vi allerede har hatt.

Mens enkelte kommuner bruker et halvt år på å utbetale opptil 750 000 kroner i erstatning, bruker staten tre ganger så lang tid på å betale ut halvparten.

Avdelingsdirektør Marit Gjærum i Barne- ungdoms og familiedirektoratet sier behandlingstiden skal ned. Hun erkjenner at saksbehandlingstid og lang ventetid er en ytterligere belastning for en gruppe som allerede har opplevd alvorlige krenkelser.

- Vi jobber det vi kan for å komme ned i saksbehandlingstid dette året. Deretter håper jeg vi kan komme ytterligere ned, sier hun.