Men det var mange av styremedlemmene som var sterkt i tvil over vedtaket de fattet.

LES OGSÅ: Håper til det siste

Både økonomi, samfunnsanalyse og styrets beslutningsgrunnlag var temaer som ble diskutert da styret i Helse Sør-Øst behandlet sykehusplanen for Telemark.

Det var også ganske så tydelig at styremedlemmene var veldig usikre på sin egen rolle iforhold til å behandle saken.

Flere av de ansattes representanter i styret foreslo å utsette behandling av saken til den nasjonale helseplanen foreligger.

TA kommer tibake med mer.