Varselet gjelder torsdag for Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud. Meteorologisk institutt skriver at vannstandsvarselet er gjeldende for strekningen Svenskegrensen til Åna-Sira.

Torsdag er det ventet vannstand på 70 til 100 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste tidlig om morgenen og tidlig på ettermiddagen.

Meteorologisk institutt har kommet med Fase A-varsel for høy vannstand på Vestlandet sør for Stad torsdag. Fase A-varsel betyr at værsituasjonen er nå under økt overvåking.

Da er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, og det kan komme 60-75 centimeter over verdiene gitt i tidevannstabellen. Meteorologisk institutt opplyser at publikum kan finne mer informasjon på sehavnivå om tidevann og vannstand.