Det betyr at Nominasjonskomiteens liste fikk inn to personer.

De to er Øivind Bård Benestad og Jan Olav Olsen.

Den alternative lista, Åpen folkekirke, fikk også inn to personer.

De to er Kjetil Drangsholt og Kai Steffen Østensen.

Totalt samlet Åpen folkekirke 23 300 godkjente stemmer, mens Nomnasjonskomiteens liste fikk 20 600 godkjente stemmer.

IKKE KOMPLETT

Bispedømmerådet blir først komplett når den indirekte valgomgangen er ferdig innen utgangen av november.

I denne valgomgangen skal det velges ytterligere tre medlemmer til rådet.

Disse velges av de nye menighetsrådene som trer i funksjon i november, rapporterer kirken.no.

ANSATTE

I bispedømmerådet er det også valgt en representant for prestene, og en representant for de kirkelige tilsatte.

Disse to er Aud Sunde Smemo og Geir Ivar Bjerkestrand.