Slik ser det politiske kartet ut i Kragerø etter at forhandlingene er avsluttet:

Ordfører: Jone Blikra (Ap)
Varaordfører: Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt)

Formannskap (9 medlemmer totalt):
3 til Ap
3 til Rødt/SV/MDG

Hovedutvalg for Helse/Omsorg/Utdanning (9 medlemmer totalt):
4 til Ap
2 til Rødt/SV/MDG
Leder: Ap
Nestleder: Rødt/SV/MDG

Bygningsråd (9 medlemmer totalt):
3 til Ap
3 til Rødt/SV/MDG
Leder: Ap
Nestleder: Rødt/SV/MDG

Hovedutvalg for samfunn (9 medlemmer totalt)
4 til Ap
2 til Rødt/SV/MDG
Leder: Rødt/SV/MDG
Nestleder: Ap

De samarbeidende partiene har til sammen 21 av 35 representanter i Kragerø kommunestyre.

Forhandlingsresultatet skal opp til endelig godkjenning i partienes medlemsmøter på mandag.

- En politisk plattform er langt på vei ferdigbehandlet. Det gjenstår enkelte justeringer. Plattformen vil bli presentert kommende uke, melder ordfører Blikra i en pressemelding.