- Tafatte politikere

SKIEN: Tomas Bakken fra Bypartiet i Skien mener resten av politikerne i Skien og Porsgrunn er tafatte. Siden de ikke ønsker firefelts vei fra E18 til Skien.