De endelige tallene for Telemark viser at Ap har fått 33,2 prosent av stemmene ved de videregående skolene i Telemark. Dette er noe lavere enn ved skolevalgene i 2015, men høyere enn ved stortingsvalget i 2013.

Nest største parti i Telemark er Høyre, som får en oppslutning på 14,4 prosent mens Frp er tredje størst med 11,3 prosent.

SV har fått 9,4 prosent, Rødt 8,4 prosent, Senterpartiet 7,5 prosent og Miljøpartiet de Grønne har fått 5,3 prosent. KrF har fått 3,9 prosent og Venstre 3,6 prosent.

Endringene

Fra skolevalget i 2015 har Ap gått tilbake 3,4 prosentpoeng, SV tilbake 1,2 prosentpoeng, Senterpartiet tilbake 0,4 prosentpoeng, Miljøpartiet tilbake 0,5 prosentpoeng, KrF tilbake 0,7 prosentpoeng, Venstre tilbake 0,7 prosentpoeng. Høyre har gått fram 1,2 prosentpoeng og Frp fram 1,2 prosentpoeng.

Fra skolevalget i 2013, før stortingsvalget den gang, har Venstre gått tilbake med 2,0 prosentpoeng, Høyre har gått tilbake med 11,1 prosentpoeng, Frp tilbake 6,0 prosentpoeng. Ap har gått fram 5,8 prosentpoeng, Rødt 4,7 prosentpoeng, SV fram 3,0 prosentpoeng, Miljøpartiet 4,0 prosentpoeng, KrF fram 0,6 prosentpoeng.

Er det største

Ved enkelte skoler gjør Ap det veldig godt, og ser ut til å vinne de fleste skolene. Hva det endelige resultatet blir er imidlertid for tidlig å si. Men klokken 19.00 skal de fleste tallene være klare, både nasjonalt, på fylkesnivå og for den enkelte skole.

Tall TA har fått inn viser at Ap ble det desidert største partiet ved Bø videregående skole. Her fikk partiet 50,7 prosent av stemmene. Trolig det beste resultatet Ap noen gang har fått på denne skolen.

I 2015 fikk Ap 19,6 prosent og ved stortingsvalget i 2013 27,6 prosent.

Nest størst i Bø ble Senterpartiet med 19,1 prosent mens alle øvrige partier hadde under ti prosent oppslutning. Høyre var tredje størst med 7,6 prosent av stemmene.

 

Helt rødt i Kragerø

I Kragerø ble det et rødt flertall, der Ap fikk 22,5 prosent av stemmene, mens partiet Rødt kom hakk i hæl, med 20,2 prosent av stemmene. Her fikk SV 9,4 prosent av stemmene.

I Kragerø ble Frp det største partiet på borgerlig side med 15,3 prosent av stemmene mens Høyre fikk 7,2 prosent.

Ved Skien videregående skole ble også Arbeiderpartiet størst. Her med 30,4 prosent av stemmene mens SV ble nest størst med 15,7 prosent av stemmene. Høyre fikk 12,3 prosent mens Rødt fikk 10,1 prosent av stemmene.

Mere tall

Utover kvelden vil det komme mer og mer tall fra skolene i Telemark. Men så langt TA har oversikten nå, har Ap vunnet ved Bø, i Kragerø, ved Skien, i Bamble mens Frp er størst i Lunde. Videre er Senterpartiet størst på Søve mens Ap er størst på Skogmo og på Notodden.

Kristelig Folkeparti er størst på Kvitsund gymnas mens Ap er størst på Toppidrettsgymnaset i Skien, ved Porsgrunn videregående skole og på Vest Telemark.

Ikke rekord

Arbeiderpartiet gjorde et veldig godt skolevalgresultat i Telemark i 2015, da partiet satte ny rekord og fikk 36,6 prosent av stemmene. Det gjør de nok ikke denne gangen ut ifra tallene TA har. Høyre var for øvrig nest største parti i 2015, med 13,1 prosent av stemmene.

Foran stortingsvalget i 2013 fikk Ap 26,4 prosent og var bare litt større enn Høyre som den gang fikk 25,5 prosent av stemmene. Så jevnt blir det ikke denne gang. I 2013 var Frp tredje størst med 17,3 prosent av stemmene.