Det er Telemark fylkeskommunes eiendomsselskap som forvalter fylkets forkjøpsrett til sin tidligere 50 mål store andel av Klosterskogen travbane. På et møte 9. februar i år avslo styret å realitetsbehandle en søknad fra Telemark travforbund (TTF) om å frafalle gjenkjøpsavtalen til fordel for en ny travbane på Furuheim.

- FEIL

Det forelå ingen konkrete opplysninger om hvem som egentlig sto bak prosjektet og hvilke planer og intensjoner de hadde.

- Dette er store verdier. Det er ikke sånn det offentlige forvalter eiendom på vegne av skattebetalerne. Det skal skje åpent og forsvarlig, sier en sentral kilde til TA.

IRRITERTE

Søknaden var adressert til fylkestinget, og pekte også på hvordan prosessen burde kjøres videre - og i hvilket tempo, noe som også vakte styrets irritasjon.

Saken ble videresendt til fylkesrådmannen uten vedtak.

Fungerende eiendomssjef, Anette Birkelid Lekman, bekrefter at styret etterlyste opplysinger, men ønsker ikke å kommentere saken videre.