Dykkerberedskapen er et problem i Telemark

NOTODDEN: I 2017 druknet det 13 personer i Telemark og i 2018 var tallet syv, men beredskapen består av noen få frivillige dykkere. Ved drukningsulykker må Telemark som regel lene seg på bistand fra Kongsberg, Drammen eller Oslo.

DEL

Sommeren står for tur og da drukner folk.

Det viser statistikken. På Notodden har det aldri vært en formell redningsdykkerberedskap. Den underliggende årsaken er mangel på penger. Å ha en dykkerberedskap er ikke en lovpålagt oppgave. En initiativ på Notodden i 2011 – som gikk på organisert frivillighet – strandet før det egentlig begynte. Brannsjef Elling Krosshus forklarer hvorfor det er slik.

– Det var en frivillig dykkerberedskap på Notodden før 1990, men da kom det en ny forskrift der alt rundt dykking ble veldig formalisert. Alle måtte ha et klasse R-godkjenningssertifikat fra Arbeidstilsynet for å utføre redningsdykkeroperasjoner. Før det var det gjerne brannkonstabler som var sportsdykkere og hadde utstyret sitt på brannstasjonen som ble brukt, sier Krosshus.

Prøvde i 2011

I Norge er det i dag kun to institusjoner som utdanner redningsdykkere. Norges Yrkesdykkerskole og Høgskolen på Vestlandet.

– Da forskriften kom ble det et utdanningsløp på ni uker som medførte ganske store utgifter. En ting var etableringen av selve tjenesten, med en utstyrsportefølje på både rullende materiell og dykkerutstyr, men redningsdykkeren skulle også ha en reservedykker og en dykkeleder. Noe som betydde at minimum tre personer måtte utdannes i systemet for å få ett lag, sier Krosshus.

KONGSBERG, DRAMMEN OG OSLO: - Trenger vi ytterligere assistanse vil det typisk være dykkere fra Kongsberg som vil komme, men det har også hendt at vi har hatt assistanse fra dykkere fra både Kongsberg, Drammen og Oslo på samme oppdrag, sier brannsjef Elling Krosshus.

KONGSBERG, DRAMMEN OG OSLO: - Trenger vi ytterligere assistanse vil det typisk være dykkere fra Kongsberg som vil komme, men det har også hendt at vi har hatt assistanse fra dykkere fra både Kongsberg, Drammen og Oslo på samme oppdrag, sier brannsjef Elling Krosshus. Foto:

Krosshus var selv en av tre initiativtakere som i 2011 prøvde å få på plass en organisasjon bestående av brannmenn, politimenn og helsepersonell som skulle utdannes til å utgjøre en frivillig dykkerberedskap på Notodden og øvre Telemark, men det lykkes ikke. Også dette kokte ned til et økonomisk spørsmål. Hva den eksakte prisen blir for en ny dykkeretablering er ikke lett å kartlegge, men det er snakk om minst tre til fire millioner kroner, pluss fremtidige utgifter til kurs og oppdatert utstyr.

I dag finnes det bare frivillige redningsdykkere i Bamble og Skien Røde Kors. Ingen redningsetat i Telemark har formell dykkerberedskap.

Ombestemte seg

– Det som skjer i dag hvis vi har behov for dykkere er at vi først starter overflateredning. Trenger vi ytterligere assistanse vil det typisk være dykkere fra Kongsberg som vil komme, men det har også hendt at vi har hatt assistanse fra dykkere fra både Kongsberg, Drammen og Oslo på samme oppdrag i Heddalsvannet, sier Krosshus.

BARE FRIVILLIGE: Telemark har ingen formell dykkerberedskap - bare frivillige fra Bamble og Skien Røde Kors-korps.

BARE FRIVILLIGE: Telemark har ingen formell dykkerberedskap - bare frivillige fra Bamble og Skien Røde Kors-korps. Foto:

Det finnes for øvrig en egen protokoll for lokal overflateredning, som i sin tid ble betalt av Gjensidigestiftelsen i forbindelse med deres 200-årsjubileum. Norske brannvesen ble tilført 350 millioner kroner for å få på plass utstyr og utvikling innenfor brann- og redningstjenesten. Med den tildelingen etablerte Notodden kompetanse og utdannet instruktører på overflateredning med båt.

Det at det er en formell dykkerberedskap på Kongsberg i dag skyldes en stupeulykke i Kjennerudvannet høsten 2004. Dykkertjenesten ble formelt lagt ned i februar samme år, men ulykken utløste vilje og økonomiske bevilgninger til å innføre en slik beredskap igjen.

– I Kongsberg har det også tradisjonelt vært et større dykkermiljø enn på Notodden, sier Krosshus.

Artikkeltags