Det melder organisasjonens leder Dag Bjørndahl. Vedtaket i rovviltnemda ble gjort rett før juleferien, den 22. desember, og gjaldt økt kvote for lisensfelling på to ulver i region 2 Sør Norge for 2015/2016.

Bakgrunnen for tillatelsen er blant annet at det ble påvist ulv i Telemark og Aust-Agder etter at to hanner ble felt under lisensjakt (i Gol i Buskerud og i Fyresdal i Telemark) i oktober, melder organisasjonen. I klagebrevet skriver de at dette ikke betyr at det er et etablerende individ. Streifende ulver skal kunne aksepteres i regionene utenfor forvaltningssonen for ynglende ulv (ulvesonen).

- At enslige streifende ulver blir sett i et område, trenger ikke bety at ulvene vil oppholde seg der fremover. Streifende ulver er en del av dagens ulvestamme der ulvene er i konstant forflytning, uten tilhørlighet til et bestemt område. Streifende ulver har UTEN unntak, ingen tilhørlighet til etablerte flokker, heter det videre i klagen fra RR.

Det vises også til direktør Hambro i Miljødirektoratet som i en artikkel på direktoratets hjemmeside skriver at observasjon og nærvær av en streifende ulv, ikke er grunnlag for vedtak om uttak, og at det skal vises toleranse for streifende ulver.

Klagen er oversendt Fylkesmannen, Klima- og miljødirektoratet og Miljødirektoratet.