– Vi har i dag mulighet til å peile og følge tusenvis av husdyr på store beiteområder over hele Norge. Den nye tekniske utviklingen med lettere og mye mer effektivt sende- og peileutstyr bør også kunne benyttes til å få bedre oversikt over alle ulvene i Norge, sier Aas-Eng til Nationen.

Han viser til Rendalen i Hedmark som eksempel på hvorfor merking og peiling er nødvendig. Der har nemlig 160 sauer blitt drept i løpet av få dager.

Men til tross for at forslaget kan redusere antall sauedrap, så vil svenske ulver fremdeles være en utfordring, mener Aas-Eng.

– De svenske streifulvene kan vi i første omgang ikke gjøre så mye med. Men det bør være fullt mulig å merke og holde orden på alle ulvene i de norske familiegruppene, sier han.

Fagrådgiver Sverre Lundemo i WWF-Norge sier miljøorganisasjonen er sterkt imot merking og peiling av rovdyr i Norge.

– Vi har allerede sett hvor vanskelig og ressurskrevende slik ulvemerking kan være, og hvordan prosessen med innfanging og merking stresser ulvene, sier Lundemo.