Her står det blant annet:

? Jeg, Ingunn av Røiseland, erklærer med dette at jeg er en fri og suveren kvinne med rett til å bo i landet uten å være tilknyttet den norske stat,

? Staten forholder seg til meg gjennom en fiktiv juridisk person; en stråmann. Via denne stråmannen kan jeg/vi omsettes på børsen eller brukes som backing når staten tar opp lån. Våre liv pantsettes dermed og vår skattebetalende kapasitet utgjør en ressurs som gjør at vi blir objektivisert i statens øyne, heller enn at vi behandles som levende mennesker.

? Jeg bryter forbindelsen med denne stråmannen, ved å få copyright på eget navn og gjennom å erklære at jeg ikke vil bli representert av en stråmann gjennom personnummeret. Christian femtes lov fra 1687 utgjøre grunnstenen i norsk avtalerett og den tillater ikke å akte folk som «eiendel» (chattel).

? «Samfunnkontrakten» er ikke en konsensusbasert avtale, men en påtvunget «kontrakt» som kommer til uttrykk i form av automatisk statsborgerskap ved fødsel; vi kan ikke velge.

? Jeg påberoper meg en guddommelig og universell rett til å leve på jorden ene og alene fordi jeg er født her, uten at noen kan hevde jurisdiksjon over meg på et så begrenset grunnlag som Grunnloven gjør.