– Tvangsinnlagt for medisinsk cannabis

SMUTTHULL: - Et smutthull i lovverket muliggjør innførsel av medisinsk cannabis. Men bruk av dette kan være tilstrekkelig for tvangsinnleggelse av gravide, sier leder av rusteamet i Porsgrunn, Andreas Breiland.

SMUTTHULL: - Et smutthull i lovverket muliggjør innførsel av medisinsk cannabis. Men bruk av dette kan være tilstrekkelig for tvangsinnleggelse av gravide, sier leder av rusteamet i Porsgrunn, Andreas Breiland.

Artikkelen er over 5 år gammel

TELEMARK: En gravid kvinne fikk foreskrevet medisinsk cannabis av lege i utlandet, og ble så tvangsinnlagt for rusmisbruk.

DEL

En kvinne i Telemark fikk medisinsk cannabis skrevet ut på resept i utlandet. Og i et klagebrev til Fylkesmannen i Telemark skriver hun at det skjedde etter henvisning fra lege i Norge.

Selv om medisinsk cannabis er et ulovlig legemiddel i Norge, er det lov å innføre det og bruke det hvis det er foreskrevet av lege og kjøpt på apotek i utlandet. Dette er et godkjent legemiddel blant annet i Nederland. Der kan leger skrive ut denne medisinen til behandling av sykdommer som MS, kreft, spiseforstyrrelser og psykiske lidelser.

I brevet TA har fått innsyn i, opplyser ikke kvinnen hva slags sykdom det dreier seg om. Men det opplyses at hun kontaktet fastlegen i forbindelse med graviditet, og fortalte legen om den medisinske cannabisen. Legen skal så ha gitt kvinnen diagnosen narkomani, og kontaktet senere rusteamet i kvinnens hjemkommune.

– Enda jeg frivillig velger å slutte med medisinen under graviditet, skriver kvinnen.

Ifølge kvinnen besluttet rusteamet at hun måtte tvangsinn- legges på avdeling for gravide med rusavhengighet, hvor hun var en periode. I etterkant reagerer hun sterkt på denne behandlingen.

– Jeg er ingen rusmisbruker, og syntes dette var krenkende, sier hun i brevet til fylkeslegen.

Barnevernet krever fortsatt at hun leverer urinprøver.

– Jeg har fått problemer med barnevernet fordi jeg har fått denne medisinen. Barnevernet sier de ikke godtar cannabis, skriver hun.

Hun fortsetter:

– Er det slik man skal bli behandlet når man har fått foreskrevet en medisin for sin sykdom, enda sykehusene i Norge ikke kan hjelpe? Kan de legge meg inn på tvang på klinikk for rusavhengige? spør hun i brevet til fylkeslegen.

– Vi har ikke behandlet saken ennå, så jeg vil avvente med å uttale meg, svarer fylkeslege Steinar Aase til TA.

BRUK AV TVANG

Ved mistanke om rusmisbruk under graviditet, er det helsetjenesten, gjerne rusteamet, i kommunene som undersøker saken. Hvis det ender med anbefaling om tvangsinnleggelse, er det Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som fatter den formelle beslutningen.

– Jeg har aldri opplevd at Fylkesnemnda avslår vår innstilling. Vi anbefaler ikke tvang hvis vi ikke er sikre på at det er det rette tiltaket. Vi er opptatt av å beskytte liv og helse til barnet, fosteret i magen, ikke personen som ruser seg, sier Andreas Breiland.

Han er leder av rusteamet i Porsgrunn kommune, og anslår at det er rundt tre vedtak om tvangsinnleggelse av gravide rusmisbrukere i året, i kommunen. Så langt i år har det kommet inn rundt fem bekymringsmeldinger, men ingen gravide er tvangsinnlagt.

LOVLIG INNFØRSEL

Breiland kjenner ikke denne konkrete saken, og han uttaler seg derfor på generelt grunnlag. Han understreker at det ikke er noen automatikk i tvangsinnleggelse ved rus og graviditet.

– Men medisinsk cannabis er en variant av cannabis. Så bruk av dette kan være tilstrekkelig for tvangsinnleggelse, sier Breiland. Han er kritisk til at loven åpner for at det kan tas inn medisinsk cannabis til Norge.

– Her er det et smutthull i lovverket. I dag er det mye uklarhet og usikkerhet rundt bruk av medisinsk cannabis i Norge.

Artikkeltags