– Dette handler ikke om verdens undergang, men grusveien var mye bedre, sier Holmberg. Med hunden Miro går han stadig tur fra Bjørntvedt, over jordene, opp mot vannverket i Valleråsen og en passe runde hjem igjen.

– For oss som går på beina blir asfalt veldig flatt. Vi liker jo å gå i terrenget så mye som mulig. Det er mange som går tur her, spesielt i helgene, sier Tom Holmberg.

I løpet av få år har Porsgrunn kommune bygget opp den gamle turstien og jordbruksveien, først med pukk og masser, og for 2-3 uker siden med asfalt på hele strekket fra Kjølnes Ring til åskanten. Reaksjonene mot enda mer nedbygging av jordbruksområdene er sterke.

– Med asfalt blir det mer attraktivt å bruke veien, for flere typer kjøretøy. Det er ikke positivt, sier Holmberg.

Han lurer på hvordan kommunen kan bruke 250.000 kroner på asfaltering av en turvei, når asfaltbudsjettet er tomt.

Nyvalgt leder i Porsgrunn og Omegn Turistforening, Knut Ahlbom, sier han ikke er kjent med at foreningen har støttet asfalteringen på Sannavegen, slik kommunen påstår.

– Hos oss var det for noen år siden snakk om at vi ønsket gatelys der. Mange studenter bruker veien. For meg personlig er asfalteringen ingen stor sak, sier Ahlbom.

Turistforeningen har 1000 medlemmer. Tror du de fleste medlemmene er enige med deg?

– Kanskje ikke, sier Ahlbom.