Fire omkom i trafikken

– Nedgangen viser at planlagte og samordnede tiltak nytter. Likevel er det fortsatt for mange som omkommer, blir hardt skadd og får livet ødelagt. Derfor må vi fortsatt ha fullt trykk på sikkerhet og visjonen om null omkomne og hardt skadde i trafikken. Det er fortsatt langt igjen, sier Jan Johansen i Trygg trafikk.

– Nedgangen viser at planlagte og samordnede tiltak nytter. Likevel er det fortsatt for mange som omkommer, blir hardt skadd og får livet ødelagt. Derfor må vi fortsatt ha fullt trykk på sikkerhet og visjonen om null omkomne og hardt skadde i trafikken. Det er fortsatt langt igjen, sier Jan Johansen i Trygg trafikk.

Artikkelen er over 3 år gammel

PORSGRUNN: Totalt 135 mennesker mistet livet i trafikken i fjor. Fire av disse omkom i Telemark.

DEL

Tall fra Trygg trafikk viser at totalt omkom 135 mennesker i trafikken i fjor, noe som er det nest laveste antallet omkomne i trafikken siden 1947. Fire personer mistet livet på Telemarks veier i 2016.

– Av de 135 er 117 menn og 18 kvinner. Vi må svært langt tilbake i tid for å oppleve et år der så få kvinner har omkommet i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer norske menn til å lære av kvinnene i det nye året, skriver trafikksikkerhetsorganisasjonen i en pressemelding.

Ved årets utgang hadde 18 kvinner mistet livet på norske veier og tallet er det laveste på svært lang tid. Både april, mai og november var måneder uten kvinner blant de omkomne. Årets tall viser en reduksjon på hele 40 prosent fra i fjor da det omkom 30 kvinner.

Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen understreker at hver enkelt som omkommer, er én for mye.

– Høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirket kjøring er blant de hyppigste årsakene til de alvorligste ulykkene. I flesteparten av tilfellene er bilføreren en mann. Selv om det er vanskelig å peke på én konkret årsak til at færre kvinner enn menn mister livet i trafikken, vet vi at kvinner generelt er mindre risikovillige. Jeg tror med fordel menn kunne lært mer av kvinner om risikovurdering, og jeg oppfordrer alle menn til å ha som nyttårsforsett at de skal roe seg bak rattet, sier Johansen.

Myke trafikanter

– Nedgangen over tid er jevnt fordelt i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter hvor pilen går i motsatt retning. Her stiger antall omkomne og hardt skadde. Dette bekymrer oss og det er spesielt syklistene som ser ut til å være utsatt. Totalt omkom 12 syklister og flere hundre er skadd. 15 fotgjengere omkom. Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, gir dette ekstra grunn til å være på vakt. Tallene viser helt tydelig at arbeidet må trappes opp og at trafikantarbeidet må styrkes ytterligere, understreker Jan Johansen.

Trygg Trafikk-direktøren uttrykker også bekymring for at ulykker på ATV har økt. I alt seks omkom på ATV i 2016.

Artikkeltags