Tror på nye og myke løsninger

Artikkelen er over 12 år gammel

OSLO: Det er bra at rettsapparatet er åpne for utradisjonelle, myke straffereaksjoner som portforbud og forbud mot å henge sammen med «dårlige kamerater». <div style="width:300px;border:solid #000000 1px;"> <div style="width:80px;float:left;background-color:#ba1518; padding-left:3px;color:#ffffff;font-size:12px;font-weight:bold;margin-right:3px;">DISKUT&#201;R!</div><a href="http://www.ta.no/debattforum/posts/list/2445.page">Diskut&#233;r problemstillingen i forumet</a></div> <div style="height:30px;"></div>

DEL

Det mener overbetjent Geir Tveit.

Porsgrunnmannen leder forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon i Oslo. Han er mannen bak det mye omtalte portforbudet for en 13-åring, som uten å ha gjort noe kriminelt, er nektet å oppholde seg i nærheten av kjøpesenteret Oslo City ved Oslo sentralbanestasjon. Kjennelsen falt rett før jul.

- FORSVARLIG

Både politiet og retten mente at det ikke var noe uforholdsmessig sterkt inngrep i 13 -åringens liv å nekte ham å være i et bestemt område i byen.

Oslo City og sentralbanestasjonen er et kjent samlingssted for kriminell ungdom.

Situasjonen var dessuten spesiell. Faren hadde ikke kontroll på noen av barna han hadde ansvar for, ifølge Tveit.

VIRKER

Politiet har lenge fått ilagt 24 timers oppholdsforbud for stoffmisbrukere og kjente kriminelle. Det nye i tilfellet med 13-åringen er at gutten ikke hadde gjort noe kriminelt. Men risikoen ble regnet som overhengende. Stadig yngre rekrutteres av ulike gjenger. Tiltaket er reinspikka forebyggende.

Så langt har forbudet virket. I denne delen av Oslo sentrum har barnevernet, utekontakten og politiet til sammen mye folk i gatene. I tillegg er flere andre hjelpeinstanser til stede. 13-åringen ville fort ha blitt plukket opp, hevder Tveit.

VERDISPØRSMÅL

Han regner med at Oslo-politiet vil be retten om å få bruke forebyggende portforbud for barn og ungdom flere ganger framover.

Slike tiltak sier også noe om hva samfunnet mener om hvor mindreårige bør ferdes, mener Tveit.

Grønland politistasjon dekker 120 000 innbyggere i en av Oslo mest sammensatte bydeler.

- Er dette noe du vil anbefale andre politidistrikter å bruke?

- Det har jeg ikke noe entydig svar på. Men, ja, det er et tiltak som man kan vurdere, hvis man tror gevinstene er bra.

Men, understreker Tveit, alle forebyggende eller strafferettslige tiltak er verdiløse hvis hjelpeapparatet og politiet ikke bruker ressurser på å følge dem opp.

OVERKOMMELIG VALG

- Er det på tide at man oftere bruker løsninger som portforbud og «kameratforbud», som i en fersk dom i Skien?

- Ja. Det er bra at det settes noen grenser som det faktisk går an å overholde for de det gjelder. Da har de et enkelt valg. De vet at hjelpeapparatet eller politiet griper inn hvis de velger feil.

En jentegjeng på Sagene i Oslo mishandlet en annen jente grovt. De ble dømt til å holde seg unna offerets hjem og daglige oppholdssteder, som blant annet skolen og fritidsklubben, i ett år.

FORSONINGS-JUSTIS

Når det gjelder gjengkriminalitet har Oslo-politiet med hell brukt stormøter som fredsmeklingsform, gjenger imellom og mellom gjenger og ofre. Det er en type forsoningsjustis som har framtida for seg, mener Tveit.

Han er glad for at både politiet, påtalemyndigheten og domstolene nå ser ut til å ville lete etter nye grep som kan fungere bedre enn tradisjonelle tiltaler og straffepåstander.

Artikkeltags