Sa nei til Treschow

Av

TELEMARK/VESTFOLD: Michael Stang Treschows ønske om å overføre sine enorme skogeiendommer til et AS falt ikke i god jord hos kommunestyret.