- Trenger ikke å frykte nedleggelse


FORHANDLINGSVILJE: Administrerende direktør Tom Emil Asp i Unilabs sier at de står klare til å inngå i forhandlinger om å overta Curatos avdeling i Porsgrunn hvis nedleggelse blir aktuelt.

FORHANDLINGSVILJE: Administrerende direktør Tom Emil Asp i Unilabs sier at de står klare til å inngå i forhandlinger om å overta Curatos avdeling i Porsgrunn hvis nedleggelse blir aktuelt. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Unilabs står klare til å diskutere overtakelse av Curatos avdeling på Vallermyrene hvis Telemarks eneste røntgeninstitutt legger ned.

DEL

Unilabs vant i høst anbudskonkurransen om å få gjennomføre radiologiske undersøkelser for Helse Sør-Øst. Det betyr at mange telemarkinger må reise til Tønsberg for å foreta undersøkelser i tiden fremover.

Det er svært alvorlig for røntgeninstituttet Curatos avdeling på Vallermyrene, som dermed mister brorparten av inntektene. Men hvis Curato bestemmer seg for å legge ned, er Unilabs villige til å gå i forhandlinger om å overta instituttet, som har 23 ansatte.

UTVIDER

- Hvis Curato i Porsgrunn blir nedlagt, vil vi gjerne forhandle om å overføre denne kapasiteten til Unilabs. Dersom det ikke blir tilfelle, kommer vi til å utvide virksomheten og åpningstidene i Tønsberg, sier administrerende direktør Tom Emil Asp i Unilabs.

Han forteller at selskapet allerede har bestilt nytt utstyr for å kunne ta imot telemarkinger, til tross for at avtalen med Helse Sør-Øst ikke er skrevet under. Curato valgte nemlig å trekke saken for retten, fordi de mente at tildelingen ble gjort på feil grunnlag. Frem til saken er avklart, kan ikke avtalen underskrives. Den tidligere driftsavtalen sto for 95 prosent av Curatos kunder, og uten denne avtalen står de ribbet igjen.

LOKALISERINGSDEBATT

Saken har ikke gått ubemerket hen blant befolkning og politikere i Telemark, og det har utviklet seg til en større debatt om lokalisering av helsetilbud i Telemark. Mange har ment at det radiologiske tilbudet vil bli svært svekket uten noe lokalt institutt.

- Forstår du bekymringen hos telemarkinger som ikke ønsker å reise så langt som til Tønsberg?

- Ja, det er absolutt nærmere å dra til Vallermyrene enn Tønsberg. Nå er vi et supplement til det som gjøres på Sykehuset Telemark, og de skal også utvide aktiviteten, påpeker Asp, og understreker at hensynet til pasientene er grunnen til at de nå signaliserer forhandlingsvilje.

- Det er også derfor vi har sagt at vi er villige til å videreføre virksomheten i Grenland. Folk trenger ikke å frykte at instituttet blir nedlagt.

VENTER AVKLARING

Egentlig skulle Unilabs avtale løpe fra 1. januar i år, men det viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Ettersom saken ser ut til å ende i rettssystemet, har Curato fått en midlertidig avtale ut mars måned. Da regner Helse Sør-Øst med at situasjonen er avklart. Asp er helt sikker på at Unilabs får kontrakten.

- Vi er helt sikre på at dette vil gå i orden. Våre jurister sier at dommen fra Hedmarken tingrett som hindrer Helse Sør-Øst fra å skrive under kontrakten med oss, er feil, sier Asp.

Artikkeltags