Som tidligere omtalt i TA har næringslivstoppen tilstått at han fyllekjørte ei natt i mai i år i Skien. En blodprøve viste at han hadde 0,68 i promille. Næringslivstoppen har erkjent forholdet og saken skulle vært oppe som en såkalt tilståelsessak i Nedre Telemark tingrett onsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Profilert næringslivstopp tilstår fyllekjøring

– Et høyt forslag

Men saken ble utsatt, siden politiet har kommet fram til et høyere bøteforslag enn hva de først presenterte i saken. Og på grunn av en misforståelse var ikke dette nye forslaget til bot kommet fram til næringslivstoppen, siden det var sendt til en advokat. Siden han først fikk greie på den betydelige økninga i forslaget like før rettsmøtet skulle starte onsdag, ble rettsmøtet utsatt.

Normalt regnes bøtenivået for fyllekjøring ut fra halvannen ganger brutto månedsinntekt. Politiadvokat Victoria Ragnhild Vikstøl i Sør-Øst politidistrikt bekrefter at de har sendt den siktede et nytt forslag til bot, som er betydelig høyere enn først foreslått.

– Vi har sett på den nye likningsattesten og kommet fram til at kapitalinntekter også skal tas med, og da blir beløpet betydelig høyere enn først foreslått, sier Vikstøl, som ikke vil tallfeste botens størrelse.

– Men det er et høyt forslag til bot, bekrefter Vikstøl.

Over én million

Etter hva TA erfarer vil bøteforslaget trolig kunne bli på over en million kroner, om en skal følge normen for halvannen ganger brutto månedsinntekt. Det er uvisst hva som er norgesrekorden i bot for fyllekjøring, men mest sannsynlig vil boten bli blant de høyeste gitt her i landet.

I en såkalt tilståelsessak legger påtalemyndigheten ned en påstand til straff, før en dommer avgjør den endelige dommen. Selv om en person velger å ta en såkalt tilståelsesdom, kan dommen ankes dersom personen mener at straffen eller bøtenivået er satt for høyt.

I denne konkrete saken har Vikstøl tidligere opplyst til TA at de foruten om boten vil legge ned påstand om 18 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år, samt inndragning av førerkortet for en periode på 16 måneder, regnet fra den aktuelle datoen som promillekjøringa skjedde.

Næringslivstoppen ønsker ikke å kommentere saken.