Torp slipper innflygningsavgift

Samferdselsdepartementet har nå bestemt at Torp Sandefjord lufthavn ikke skal måtte betale avgift for såkalte innflygningstjenester.